پشت سر یک ابرغول

این تصویر در اندازه‌ی بزرگ‌تر (۳.۵ مگ)
پشت سر ابط‌الجوزا چیست؟
ستاره‌ی ابرغول سرخ ابط‌الجوزا (شبان‌شانه) که یکی از شگفت‌انگیزترین ستارگان آسمانست در راستای صورت فلکی نام‌آور شکارچی جای دارد.
ولی این ستاره در حقیقت درست جلوی بسیاری از دیگر ستارگان درخشانِ این صورت فلکی، و همچنین در برابر مجموعه‌ی بزرگ ابرهای مولکولی شکارچی جای گرفته.
بخواهیم به زبان عدد و رقم بگوییم، حدود ۷۰۰ سال زمان می‌برد تا نور از ابط‌الجوزا به ما برسد، ولی نور سحابی شکارچی و گاز و غبار پیرامونش برای پیمودن راه تا زمین باید حدود ۱۳۰۰ سال در راه باشند.
تقریبا همه‌ی تلسکوپ‌های بزرگ ابط‌الجوزا را تنها به شکل یک نقطه‌ی روشن می‌بینند، ولی آنچنان روشن که ویژگی تارکنندگی تلسکوپ و هوای زمین باعث می‌شود مانند پیکره‌ای گسترده دیده شود.
در این تصویر که بانوردهی بلند گرفته شده، هزاران ستاره‌ی کهکشان راه شیری را در پس‌زمینه‌ی پشت ابط‌الجوزا می‌بینیم، به همراه غبارهای تیره در ابر مولکولی شکارچی، و همچنین پرتوهای سرخ‌فامی که از گاز هیدروژن در لبه‌ی یک ساختار دورتر به نام حلقه‌ی لاندا-شکارچی گسیلیده می‌شود.
ابط‌الجوزا به تازگی یک دوره‌ی شش ماهه را پشت سر گذاشته که در آن دستخوش کاهش نورِ نامعمولی شده بود [و به احتمال‌هایی درباره‌ی این که شاید بخواهد منفجر شود دامن زده بود-م]. با این وجو همچنان انتظار می‌رود تا حدود ۱۰۰ هزار سال آینده در ابرنواختری تماشایی منفجر شود.

--------------------------------------------
تلگرام و توییتر یک ستاره در هفت آسمان:

واژه‌نامه:
red supergiant - star - Betelgeuse - constellation Orion - Orion Molecular Cloud Complex - Orion Nebula - Earth - Milky Way Galaxy - Lambda Orionis Ring - supernova

منبع: apod.nasa

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه