نوای چنگ رومی در ساحل دریاچه

این شهاب‌ها از از کجا دارند می‌آیند؟
اگر جهتشان در آسمان را بگوییم، پاسخش صورت فلکی شلیاق (چنگ رومی، دیگ‌پایه) است.
به همین دلیلست که این بارش شهابیِ پرآوازه که هر سال در آوریل به اوج می‌رسد به نام بارش شلیاقی شناخته می‌شود- همه‌ی این شهاب‌ها به نظر می‌رسد از یک نقطه‌ی کانونی در صورت فلکی شلیاق بر زمین می‌بارند.
ولی اگر جرم مادری‌شان را بگوییم، پاسخش اینست که ذرات و سنگریزه‌های پدیدآوردنده‌ی بارش شلیاقی همگی از دنباله‌دار تاچر جدا شده‌اند.
دنباله‌دار تاچر دارای مدارِ به خوبی شناخته شده‌ای به گرد خورشید است، و بخشی از این مدار که به زمین نزدیک می‌شود در برابر صورت فلکی شلیاق جای گرفته.
بنابراین هر گاه زمین از این مدار می‌گذرد (این مدار را قطع می‌کند)، کانونِ فرود آوارهای دنباله‌دار هم در شلیاق دیده می‌شود.
آنچه اینجا می‌بینید یک تصویر پیوندی است که از ساحل دریاچه‌ی سچ در جمهوری چک گرفته شده و رد بیش از ۳۳ شهاب روشن از بارش شلیاقی ماه گذشته را در خود دارد (می‌توانید همه‌ی آنها را پیدا کنید؟).
در این آسمان همچنین ستارگان کرکس نشسته (وَنَند، نسر واقع) و کرکس پرنده (نسر طایر)، سیاره‌ی مشتری، و نوار مرکزی کهکشان راه شیری هم دیده می‌شوند.

--------------------------------------------
تلگرام و توییتر یک ستاره در هفت آسمان:

واژه‌نامه:
meteor - constellation of Small Harp - Lyra - meteor shower - Lyrids - radiant - Comet Thatcher - Sun - Earth - Lyrid meteor shower - Seč Lake - Czech Republic - star - Vega - Altair - planet - Jupiter - Milky Way Galaxy

منبع: apod.nasa

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه