رویارویی کهکشان ها: ام۸۱ و ام۸۲

این تصویر در اندازه‌ی بزرگ‌تر (۴.۷ مگ)
این دو کهکشان دوردست با فاصله‌ی ۱۲ میلیون سال نوری از زمین در راستای صورت فلکی شمالی خرس بزرگ دیده می‌شوند.
در سمت چپ کهکشان مارپیچی ام۸۱ که پهنایی هم‌اندازه‌ی کهکشان خودمان -۱۰۰ هزار سال نوری- دارد را با بازوان باشکوه و هسته‌ی درخشان زردفامش می‌بینیم. در سمت راست هم کهکشان نامنظم ام۸۲ با ابرهای سرخ‌فام گاز و غبارش خودنمایی می‌کند.
این دو کهکشان یک میلیارد سالست که در کشمکشی گرانشی با هم به سر می‌برند.
گرانشی که هر یک به دیگری وارد می‌کند به رشته‌ای از رویارویی‌های نزدیک میان آنها انجامیده و اثری ژرف رویشان گذاشته.
آخرین رویارویی آنها حدود ۱۰۰ میلیون سال به درازا کشید و به احتمال بسیار به پیدایش امواج چگالی در ام‌۸۱ و در نتیجه افزایش ستاره‌زایی در بازوان مارپیچی‌اش و پربار شدن آنها انجامید.
از آن سو در ام۸۲ نه تنها مناطق آتشین ستاره‌زایی پدید آمد بلکه ابرهای گازی‌اش با چنان انرژی‌ای به هم برخورد کردند که به درخشش این کهکشان در طیف پرتو X انجامیده.
درگیری‌ها و رویارویی‌های گرانشی این دو تا چند میلیارد سال دیگر ادامه خواهد یافت تا سرانجام به هم بپیوندند و یک کهکشان یگانه به جا بگذارند.

--------------------------------------------
تلگرام و توییتر یک ستاره در هفت آسمان:

واژه‌نامه:
constellation of the Great Bear - spiral arm - core - spiral galaxy - M81 - irregular galaxy - M82 - density wave - star forming region - X-ray

منبع: apod.nasa

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه