ابرهای پرآشوب جنوب "شاه‌تخته"

این تصویر در اندازه‌ی بزرگ‌تر (۴.۳ مگ)
این چشم‌انداز رنگین و پرآشوب با ابرهای غباری زاینده‌ای که در برابر گازهای اتمی برافروخته به حالت سایه‌نما در آمده‌اند همگی درون یکی از بزرگ‌ترین مناطق ستاره‌زایی کهکشان راه شیری جای دارند، در سحابی بزرگ شاه‌تخته.
این نمای نزدیک تلسکوپی میدانی به پهنای حدود ۸۰ سال نوری از سحابی، کمی جنوب و خاور ستاره‌ی اتا شاه‌تخته که بزرگ‌ترین و رازگونه‌ترین ستاره‌ی سحابی است را در بر دارد.
این تصویر از پیوند داده‌های باریک‌باندی درست شده که زیر آسمانِ یک منطقه‌ی برون‌شهری و در زمان قرنطینه که آلودگی نوری کمتر شده بود گردآوری شده بودند.
نقشه‌ی رنگی که برای رنگ‌آمیزی این تصویر به کار رفته همان نقشه‌ی رنگ تلسکوپ فضایی هابل است: گسیلش‌ اتم‌های یونیده‌ی گوگرد، هیدروژن، و اکسیژن به ترتیب به رنگ‌های سرخ، سبز، و آبی نمایانده شده‌اند.
این پشته‌های برافروخته و درخشان و غبارهای سرد و تیره‌ی پیرامونشان حدود ۷۵۰۰ سال نوری از زمین فاصله داشته و در راستای صورت فلکی جنوبی شاه‌تخته دیده می‌شوند.

--------------------------------------------
تلگرام و توییتر یک ستاره در هفت آسمان:

واژه‌نامه:
silhouette - atom - star - Milky Way galaxy - Great Carina Nebula - Eta Carinae - restriction - narrowband - ionized - sulfur - hydrogen - oxygen - Hubble Space Telescope - constellation Carina

منبع: apod.nasa

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه