زخمی بر چهره بهرام

بزرگ‌ترین ژرف‌دره (canyon) در سامانه‌ی خورشیدی، همچون خراشی گسترده بر چهره‌ی بهرام (مریخ) نمایان است. این دره‌ی بزرگ با نام "دره‌وار مارینر"، بیش از ۳۰۰۰ کیلومتر درازا، ۶۰۰ کیلومتر پهنا، و ۸ کیلومتر ژرفا دارد.
بزرگی آن را با گراند کنیون سیاره‌ی زمین، در آریزونای آمریکا بسنجید که ۸۰۰ کیلومتر درازا، ۳۰ کیلومتر پهنا، و ۱.۸ کیلومتر ژرفا دارد.
ریشه‌ی پیدایش دره‌وار مارینر هنوز ناشناخته است، ولی یک نظریه‌ی پیشرو می‌گوید این دره در آغاز ترَکی بوده که میلیاردها سال پیش، زمانی که سیاره رو به سرد شدن گذاشته بوده پدید آمده بوده است. تاکنون فرآیندها و دوره‌های زمین‌شناختی گوناگونی در این ژرف‌دره شناسایی شده.
این تصویر موزاییکی از بیش از ۱۰۰ عکس که در دهه‌ی ۱۹۷۰ توسط مدارگردهای وایکینگ از سیاره‌ی بهرام گرفته شده بود پدید آمده.

--------------------------------------------
تلگرام و توییتر یک ستاره در هفت آسمان:

واژه‌نامه:
Valles Marineris - canyon - Solar System - Mars - Earth - Grand Canyon - Arizona - USA - planet - Viking Orbiters

منبع: apod.nasa

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه