ابرهای شب‌تاب در آسمان دانمارک

این تصویر در اندازه‌ی بزرگ‌تر
ابرهای درخشان شب‌تاب با بازتاباندن نور خورشید این آسمان تاریک را روشن کرده‌اند؛ این نمایش زیبای آسمان که بازتابش در آب‌های آرام پیش‌زمینه پیداست اوایل هفته‌ی گذشته در شهر نوکوبینگ مورس دانمارک به تصویر کشیده شد.
در زمان ثبت این عکس، خورشید دیگر به زیر افق رفته بود ولی ابرهای یخی شب‌تاب که در فرازای حدود ۸۰ کیلومتری سطح زمین، جایی که به نام لبه‌ی فضا خوانده می‌شود پدید می‌آیند، به اندازه‌ای بالا هستند که همچنان می‌توانند نور خورشید را دریافت کرده و بازبتابانند.
این ابرها به طور معمول در ماه‌های تابستان در عرض‌های بالایی زمین پدیدار می‌شوند و امسال با کوتاه شدن شب‌های شمالی، نمایش زودهنگامی را آغاز کرده‌اند.
ابرهای شب‌تاب که به نام ابرهای میان‌سپهری (مزوسفری) قطبی هم شناخته می‌شوند را بلندترین ابرهای زمین می‌دانند. آنها هنگامی پدید می‌آیند که بخارهای آبی که به بخش‌های سرد بالای جو رانده شده‌اند، به گرد ذرات ریز غبارِ به جا مانده از فروپاشی شهاب‌ها یا خاکستر آتشفشان‌ها چگالیده می‌شوند.
ماهواره‌ی AIM ناسا (آیرونومی یخ در میان‌سپر، ایم) به طور روزانه تصاویر ابرهای شب‌تاب را از دل فضا می‌گیرد.

--------------------------------------------
تلگرام و توییتر یک ستاره در هفت آسمان:

واژه‌نامه:
noctilucent cloud - Nykobing Mors - Denmark - edge of space - Earth - Sun - polar mesopheric cloud - meteor - volcanic ash - NASA - AIM

منبع: apod.nasa

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه