هلال کوچک به هلال بزرگ نزدیک می‌شود

این تصویر شاید ما را به یاد نمای پرآوازه‌ی "طلوع زمین" از چشم فضانوردان آپولو بیندازد، ولی در حقیقت غروب ناهید در افق ماهست.
سه روز پیش درست پس از غروب، ماه و ناهید طلوع کردند، ولی ماه کم کم از ناهید پیشی گرفت.
در این تصویر که از پیوند نماهای پی در پی و به مرکزیت ماه درست شده، ناهید را می‌بینیم که نما به نما فاصله‌ی زاویه‌ایش را با ماه کم کرده و به آن نزدیک می‌شود.
در تصویر پرآوازه‌ی "طلوع زمین" که بیش از ۵۰ سال پیش توسط سرنشینان آپولو ۸ گرفته شده بود، زمین داشت از افق ماه بالا می‌آمد. در آن هنگام فضانوردان در مدار ماه به گرد آن در چرخش بودند [و از همین رو طلوع زمین را دیدند، وگرنه از روی سطح ماه، زمین هرگز نه غروب می‌کند و نه طلوع، بلکه همیشه در بالای آسمانست، آن هم تنها در سمت پیدای ماه. در سمت پنهان ماه هرگز زمین دیده نمی‌شود-م].
ولی گفتن ندارد که این تصویر غروب ناهید از روی زمین گرفته شده، در کشور استونی.
ناهید هفته‌ی پیش تقریبا درست از میان زمین و خورشید گذشت و از همین رو تنها هلال باریکی از آن دیده می‌شود.
ماه هم در شبی که ناهید را پنهان کرد، خودش در گام هلال بود و داشت آماده می‌شد تا از دید زمینیان، درست از جلوی خورشید بگذرد.
در حقیقت ماه دو روز پس از گرفته شدن این عکس، یعنی همین دیروز این کار را کرد و یک خورشیدگرفتگی پدید آورد که در نوار باریکی از سطح زمین به شکل یک خورشیدگرفتگی حلقوی دیده می‌شد.

--------------------------------------------
تلگرام و توییتر یک ستاره در هفت آسمان:

واژه‌نامه:
Moon - Occult - Venus - Earthrise - Apollo 8 - Estonia - Sun - crescent - solar eclipse - annular solar eclipse

منبع: apod.nasa

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه