بازتاب‌‌های آسمان تاریک

آب‌های این دریاچه که آرام شد، شگفتی‌های فراوانِ آسمان و زمین هم دو برابر شدند.
شاید چشگیرترین شگفتی در آسمان تاریک، نوار مرکزی کهکشان راه شیری بود که اینجا مانند نواری در راستای قطر چارچوب دیده می‌شود.
در سمت راست چارچوب، ابرهای ماژلانی بزرگ (ال‌ام‌سی) و کوچک (اس‌ام‌سی) را می‌بینیم، کهکشان‌هایی که ماهواره‌ی راه شیری‌مان هستند.
نوارهای کم‌سو و چندرنگِ هواتاب هم به گونه‌ای بادبزنی در آسمان شب پخش شده‌اند.
ستارگان روشن بیشماری، از جمله ستاره‌ی کژدم‌دل (قلب عقرب) در آسمان می‌درخشند و سیاره‌ی تابناک مشتری هم درست بالای افق در مرکز تصویر خودنمایی می‌کند.
این تصویر از پیوند نماهایی درست شده که در درازنای ۳۰ دقیقه از نیمه‌های ماه می، همگی با یک دوربین و از یک جا در ساحل دریاچه‌ی بانی ریورلند در استرالیای جنوبی گرفته شده بودند.
درختان خشکیده‌ای که از دریاچه بیرون زده‌اند در پرتوی افق به حالت ضدنور (سایه‌نما) در آمده‌اند و بارتابشان هم در بر افتاده است؛ از آن سو روشنایی‌های شهرک بارمرا هم در افق، به همراه بازتابشان بر دریاچه دیده می‌شود.
در ماه ژوییه (تیر-امرداد)، همزمان با نشتن خورشید در باختر، سیاره‌های مشتری و کیوان از افق خاور سر خواهند زد.

--------------------------------------------
تلگرام و توییتر یک ستاره در هفت آسمان:

واژه‌نامه:
Milky Way Galaxy - SMC - LMC - Magellanic Clouds - airglow - star - Antares - planet - Jupiter - Lake Bonney Riverland - South Australia - silhouette - reflection - Barmera - Saturn - Sun

منبع: apod.nasa

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه