رنگن‌کمان اسرارآمیز "دوقلو"

تصویر پایین در اندازه‌ی بزرگ‌تر
صدها سال است که دانشمندان رنگین‌کمان‌ها را بررسی می‌کنند- از سده‌ی ۱۷، زمانی که آیزاک نیوتن برای نخستین بار این کمان‌های رنگی را توضیح داد. ولی با گذشت این همه سال، هنوز یک رنگین‌کمان هست که دانشمندان به طور کامل به رازش پی نبرده‌اند- "رنگین‌کمان همزاد" یا دوقلو. جان کرتیس یک نمونه از چنین رنگین‌کمانی را در روز ۲ ژوئن از شاین، وایومینگ گرفت.

کرتیس می‌گوید: «این تنها بار سوم است که یک رنگین‌کمان دوقلوی نادر می‌بینم.»«به دنبال یک بارش سنگین با تگرگ پدیدار شد.»

لس کاولی، کارشناس نورشناسی جوی می‌گوید: «تاکنون چندین بار از کمان‌های دوقلو عکس گرفته شده که بیشتر آنها به هنگام بارش سنگین باران بوده، ولی هنوز توضیح توافق شده‌ای برایشان پیدا نشده. این می‌تواند دستاورد آمیزه‌ای از قطره‌های آب و کره‌های یخ باشد.»

کرتیس می‌گوید: «اینجا می‌شود بارش تگرگ را هم درست زیر رنگین‌کمان اصلی دید.»

کاولی می‌افزاید: «یک احتمال نیرومندتر اینست که قطره‌های غیر-کروی باران یکی یا هر دو کمان را درست می‌کنند. به هنگام فروافتادن قطره‌ها، نیروهای کشش سطحی باعث می‌شود قطره‌های کوچک باران یکپارچه کروی بمانند، ولی قطره‌های بزرگ در اثر مقاومت هوا یا تخت می‌شوند و یا حتی میان تخت و کره‌گونِ کشیده نوسان می‌کنند [و هر کدام از اینها رنگین‌کمان خود را در کنار هم می‌سازد- م].»

--------------------------------------------
تلگرام و توییتر یک ستاره در هفت آسمان:

واژه‌نامه:
rainbow - Isaac Newton - twinned bow - Jan Curtis - Cheyenne - Wyoming - hail - Les Cowley - surface tension - spheroid

منبع: spaceweather

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه