ام۴۳: آمیزه‌ای از گاز و غبار و ستاره در سحابی شکارچی

این تصویر در اندازه‌ی بزرگ‌تر
زیبایی وصف‌نپذیر و آشفتگی باورنکردنی را می‌توان یکجا در سحابی شکارچی پیدا کرد.
سحابی بزرگ شکارچی که شاید بتوان آن را نامدارترین سحابی کیهانی دانست، یک ابر مولکولی غول‌پیکر در فاصله‌ی تنها ۱۵۰۰ سال نوری زمینست.
در این تصویر ژرف با رنگ‌آمیزی علمی که تلسکوپ فضایی هابل گرفته بخشی از مرکز این سحابی با نام ام۴۳ را می‌بینیم.
سحابی بزرگ شکارچی را می‌توان با چشم نامسلح نزدیک کمربند سه ستاره‌ی شکارچی -ردیفی از ستارگان که به آسانی در صورت فلکی نام‌آشنای شکارچی دیده می‌شود- یافت.
کل سحابی شکارچی، از جمله ام۴۳ و ام۴۲ حدود ۴۰ سال نوری گستردگی دارد و در کهکشان راه شیری، همخانه‌ی خورشید در بازوی مارپیچی شکارچی این کهکشانت.

--------------------------------------------
تلگرام و توییتر یک ستاره در هفت آسمان:

واژه‌نامه:
M43 - Orion Nebula - Great Nebula in Orion - molecular cloud - Hubble Space Telescope - star - constellation Orion - M42 - spiral arm - Galaxy - Sun

منبع: apod.nasa

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه