دنباله‌دار و ابرهای شب‌تاب

این تصویر در اندازه‌ی بزرگ‌تر
در این چشم‌انداز که در ساعت‌های پیش از سپیده‌دم، از جایی در جنوب خاور کوه‌های آلپ فرانسه گرفته شده موج‌هایی آبی-نقره‌ای از ابرهای شب‌تاب را براز افق می‌بینیم.
در آن هنگام خورشید بسیار زیر افق بود، ولی این ابرها که در لایه‌ی مان‌سپهر (مزوسفرِ) جو هستند به اندازه‌ای بالایند که از نور خورشید می‌درخشند.
ابرهای شب‌تاب در تابستان امسال برای بینندگان عرض‌های بالای زمین به پدیده‌هایی آشنا و رایج تبدیل شده‌اند. ولی دنباله‌دار نئووایز برایشان تازگی دارد.
این دنباله‌دار که سی/۲۰۲۰ اف۳ هم شناخته می‌شود در ماه مارس توسط ماهواره‌ی زمین-گردِ کاوشگر نقشه‌برداری فروسرخ میدان-گسترده‌ی اجرام نزدیک-زمین (نئووایز، NEOWISE) یافته شد.
این دنباله‌دار که تازه برای چشم نامسلح دیدارپذیر شده، اکنون دارد در گرگ‌ومیش سپیده‌دم نمایش خود را اجرا می‌کند؛ برای دیدنش در آسمانی صاف، به بالای افق شمال خاوری نگاه کنید.

--------------------------------------------
تلگرام و توییتر یک ستاره در هفت آسمان:

واژه‌نامه:
French Alps - noctilucent cloud - planet - Earth - mesosphere - reflect - latitude - Comet NEOWISE - C/2020 F - Near Earth Object Wide-field Infrared Survey Explorer - NEOWISE

منبع: apod.nasa

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه