پرواز در ژرفای میدان دید تلسکوپ هابل


پرواز در ژرفای فضاهای دوردست کیهان چه حسی دارد؟
برای دریافتن این حس، گروهی از اخترشناسان فاصله‌های نسبی بیش از ۵۰۰۰ کهکشان را در یکی از دروترین میدان‌های کهکشانی که تاکنون تصویربرداری شده برآورد کردند: میدان فراژرف هابل (HUDF، اچ‌یودی‌اف).
از آن جایی که نورِ دوردست‌های کیهان زمان بسیار بلندی در راهست تا به چشم ما برسد، بیشتر کهکشان های درون این ویدیو در زمانی دیده می‌شوند که کیهان تنها درصدی از سن کنونی‌اش را داشته؛ در زمانی که [این کهکشان‌ها] هنوز در روند شکل‌گیری بودند، و در همسنجی (مقایسه) با کهکشان‌های امروزی پیکره‌هایی نامعمول داشتند.
در آن روزگار، هنوز هیچ کهکشان مارپیجی بالغ-نمایی مانند راه شیری یا زن در زنجیر (آندرومدا) وجود نداشت.
نزدیک به پایان ویدیو، بیننده‌ی مجازی دورترین کهکشان‌های درون میدان اچ‌یودی‌اف را هم پشت سر می‌گذارد، کهکشان‌هایی که سُرخگرایی (انتقال به سرخ) آنها به ۸ می‌رسد.
این رده‌ی آغازین از کهکشان‌های کم‌درخشش به احتمال بسیار ستارگانی پرانرژی در خود داشتند که با تابش پرتو، باعث شدند بقیه‌ی ماده‌ی معمولی کیهان از گاز سرد به پلاسمای یونیده‌ی داغ تبدیل شود.

--------------------------------------------
تلگرام و توییتر یک ستاره در هفت آسمان:

واژه‌نامه:
Hubble Ultra Deep Field - HUDF - galaxy - spiral galaxy - Milky Way - Andromeda - star - normal matter - plasma

منبع: aped.nasa

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه