شگفتی‌های آتشدان کیهانی

این تصویر در اندازه‌ی بزرگ‌تر
پیکره‌هایی تیره با لبه‌های روشن، به بلندی ده‌ها سال نوری، در ابر غبار ان‌جی‌سی ۶۱۸۸ در پروازند.
این سحابی گسیلشی با فاصله‌ی حدود ۴۰۰۰ سال نوری از زمین، نزدیک لبه‌ی یک ابر مولکولی بزرگ و تیره در صورت فلکی جنوبی آتشدان جای دارد.
ستارگان جوان و پرجرم انجمن ستاره‌ای او.بی.۱ در آتشدان، که بیش از چند میلیون سال از عمرشان نمی‌گذرد، با پس زدن ابر توسط بادها و پرتوهای فرابنفش نیرومند خود چنین پیکره‌های شگفت‌انگیزی را در آن تراشیده‌اند و نیز باعث برافروختگی و تابش سحابی شده‌اند. 
خود این ستارگان هم در روند ستاره‌زایی تازه‌ای ساخته شده‌اند که به احتمال بسیار در اثر بادها و انفجارهای ابرنواختری نسل پیشین ستارگان سنگین به راه افتاده بوده، بادها و انفجارهایی که با ضربه‌ی خود، گاز مولکولی را پس زده و فشرده ساختند.
این چشم‌انداز دستاورد یک رصد ۱۰ ساعته با یک تلسکوپ خانگی در کوردوبای آرژانتین است که با به کار بردن نقشه‌ی رنگ هابل رنگ آمیزی شده و در آن، تابش اتم‌های گوگرد، هیدروژن، واکسیژن به ترتیب به رنگ‌های سرخ، سبز، و آبی نمایانده شده است.
میدان این چشم‌انداز پهنه‌ای به اندازه‌ی ۴ قرص کامل ماه را در آسمان زمین می‌پوشاند که بر پایه‌ی فاصله‌ی برآورد شده‌ی ان‌جی‌سی ۶۱۸۸، هم‌ارز ۱۵۰ سال نوریست.

--------------------------------------------
تلگرام و توییتر یک ستاره در هفت آسمان:

واژه‌نامه:
NGC 6188 - emission nebula - molecular cloud - constellation Ara - star - Ara OB1 association - stellar wind - ultraviolet - star formation - supernova - Chilescope Observatory - alse-color - Hubble - sulfur - hydrogen - oxygen - atom - full Moon

منبع: apod.nasa

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه