غول‌های تابستان

همچنان که دنباله‌دار نئووایز آسمان تابستانی شمال را در می‌نوردد، سیاره‌های مشتری و کیوان هم که هنوز از پادیستان (مقابله) چندان دور نشده‌اند به شدت در این آسمان می‌درخشند.
مشتری در ۱۴ ژوییه و کیوان در ۲۱ ژوییه به نقطه‌ی پادیستانِ مدارشان رسیده بودند. این دو سیاره‌ی غول‌پیکر هنوز نزدیک به نزدیک‌ترین بخش مدارشان به زمین در سال ۲۰۲۰ هستند.
مشتری و کیوان هر دو اکنون در صورت فلکی کمانند و در سرتاسر شب به روشنی می‌درخشند و بهترین و روشن‌ترین نمای خود را از پشت تلسکوپ به بینندگان نشان می‌دهند.
این دو تصویر تلسکوپی پُروضوح هم که شب ۲۲ ؤوییه از ایوانی در پاریس گرفته شده‌اند ما را ناامید نمی‌کنند و چیزهایی که این دو سیاره‌ی غول پیکر به آنها آوازه یافته‌اند را نمایش می‌دهند: حلقه‌های روشن کیوان و لکه‌ی سرخ بزرگ مشتری.
این غول‌های سامانه‌ی خورشیدی ارزش دنبال کردن در ۲۰۲۰ را دارند. آسمان‌دوستان می‌توانند در ۲۱ دسامبر بیننده‌ی نمایشی باشند که تنها هر ۲۰ سال یک بار اجرا می‌شود: همیستان یا مقارنه‌ی بزرگ کیوان و مشتری.

--------------------------------------------
تلگرام و توییتر یک ستاره در هفت آسمان:

واژه‌نامه:
Comet NEOWISE - Jupiter - Saturn - opposition - planet - Earth - constellation Sagittarius - Paris - rings - Great Red Spot - Solar System - conjunction

منبع: apod.nasa

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه