دنباله‌دار نئووایز بر فراز یک ژرف‌درهآیا زمین خود را شکافته تا این دنباله‌دار را به ما نشان دهد؟
البته که نه، هر چند که این تصویر چنین برداشتی را به ذهن می‌آورد.
در پسزمینه‌ی دوردست این چشم‌انداز که دو هفته پیش در شمال یونان گرفته شده، دنباله‌دار نئووایز را می‌بینیم.
بالای دنباله‌دار ستارگانی بی‌شمار، از جمله ستارگان درخشان هفت برادران یا ملاقه‌ی خرس بزرگ (که در اسطوره‌های آزتکی به نام جادوگر شناخته می‌شد) را می‌بینیم، اخترگانی (صورتوارهای) که در ماه گذشته، بسیاری از مردم سراسر جهان برای پیدا کردن این دنباله‌دار با چشم نامسلح در آسمان شمال از آن کمک می‌گرفتند.
در پیش‌زمینه، ژرف‌دره‌ی ویکوس را می‌بینیم، ژرف‌دره‌ای که نسبت به پهنایش، بیشترین ژرفا را در سیاره‌ی زمین دارد. این ژرف‌دره دستاورد فرآیند چندمیلیون ساله‌ی فرسایش توسط رود وویدوماتیس است.
تصویربردار این چشم‌انداز برای گرفتن این عکس نیاز به برنامه‌ریزی بسیار، شکیبایی، شانس، تاب آوردن در برابر بادهای نیرومند، و پرهیز از گرگ‌های منطقه داشت.
دنباله‌دار سی/۲۰۲۰ اف۳ (نئووایز) همچنان به کم‌نور شدنش ادامه می‌دهد و اکنون که رهسپار بخش‌های بیرونی سامانه‌ی خورشیدی است، بهترین راه برای دیدنش کمک گرفتن از یک دوربین دوچشمی است.

--------------------------------------------
تلگرام و توییتر یک ستاره در هفت آسمان:
telegram.me/onestar_in_sevenskies
twitter.com/1star_7sky

واژه‌نامه:
Earth - comet - Comet NEOWISE - Greece - Big Dipper - Sorcerer - Aztec mythology - asterism - naked-eye - Vikos Gorge - erosion - Voidomatis River - C/2020 F3 - binoculars - Solar System

منبع: apod.nasa
برگردان: یک ستاره در هفت آسمان

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه