سنگباران برساووشی

این تصویر در اندازه‌ی بزرگ‌تر
این همه شهاب از کجا می‌آید؟

منبع عکس: ویکیپدیا

اگر جهت حرکتشان در آسمان را بخواهیم بگوییم، همه از صورت فلکی برساووش می‌آیند. برای همین هم ب

ه بارش شهابی‌ای که امشب به اوج می‌رسد بارش برساووشی می‌گویند: به نظر می‌رسد رد مسیر همه‌ی شهاب‌ه

ای آن به نقطه‌ای در این صورت فلکی می‌رسد.
ولی اگر منظورمان از "کجا"، سرچشمه‌ی آنها، یعنی جرم مادریشان باشد، یک دنباله‌دار به نام دنباله‌دار سویفت-تاتل است، یعنی همه‌ی سنگریزه‌هایی که شهاب‌های برساووشی را پدید می‌آورند در حقیقت تکه‌های پیکره‌ی این دنباله‌دارند.
دنباله‌دار سویفت-تاتل مدار شناخته شده‌ای به گرد خورشید دارد. بخشی از این مدار که به زمین نزدیک می‌شود در آسمان زمین، جلوی صورت فلکی برساووش می‌افتد. بنابراین هنگامی که زمین از این بخش مدار آن می‌گذرد، نقطه‌ی کانونی ذرات دنباله‌دار در همین صورت فلکی دیده می‌شود.
[تصاویر دوم و سوم را ببینید]
این تصویر از پیوند نماهایی درست شده که در درازنای هشت شب گرفته شده بودند، و بیش از ۴۰۰ شهاب از بارش شهابی برساووشی اوت ۲۰۱۸ را در بر دارد که بسیاری از آنها شهاب‌هایی درخشانند و ردهایی روشن در آسمان بر فراز رصدخانه‌ی کولونیکای کشور اسلواکی پدید آورده‌اند.
پیش بینی شده بارش برساووشی امسال بهترین بارش شهابی سال باشد.

--------------------------------------------
تلگرام و توییتر یک ستاره در هفت آسمان:
telegram.me/onestar_in_sevenskies
twitter.com/1star_7sky

واژه‌نامه:
meteor - constellation of Perseus - Perseids - radiant - Perseus - Comet Swift-Tuttle - Sun - Earth - Perseids meteor shower - Kolonica Observatory - Slovakia

منبع: apod.nasa
برگردان: یک ستاره در هفت آسمان

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه