بهرام بر لبه ماه


ماه می‌تواند سیاره‌ی بهرام (مریخ) را بپوشاند؟
بله. ماه هر از گاهی در مسیرش، جلوی سیاره‌های سامانه‌ی خورشیدی می‌آید.
همین یکشنبه‌ی گذشته، از دیدگاه بخش‌هایی از آمریکای جنوبی، ماه که در گام کوژ کاهنده بود جلوی بهرام آمد و آن را پوشاند، پدیده‌ی فروپوشانی یا اختفا.
در این تصویر که در کوردوبای آرژانتین گرفته شده، آغاز همین فروپوشانی را می‌بینیم- ماهِ آشنای پر از دهانه در پیش‌زمینه‌ی مرکز چارچوب که به گونه‌ی نامعمولی به سیاره‌ی درخشان بهرام چسبیده است.
بهرام چند ثانیه پس از گرفتن این تصویر به پشت ماه رفت و تنها چند دقیقه بعد هم دوباره از آن سمت ماه پدیدار شد.
ماه دیروز به ناهید هم نزدیک شد ولی از جلویش نگذشت آن را پنهان نکرد.
این همترازی‌های آسمانی تغییر چندانی نمی‌کنند، از همین رو دو بار بعدی که ماه دوباره از همین بخش آسمان بگذرد -اوایل سپتامبر و اوایل اکتبر (نیمه‌های شهریور و نیمه‌های مهر)- باز هم بهرام را از دیدگاه بخش‌هایی در آمریکای جنوبی فروخواهد پوشاند.

--------------------------------------------
تلگرام و توییتر یک ستاره در هفت آسمان:
telegram.me/onestar_in_sevenskies
twitter.com/1star_7sky

واژه‌نامه:
Moon - Mars - Solar System - planet - South America - waning gibbous Moon - Córdoba - Argentina - occultation - crater - Venus - occult

منبع: apod.nasa
برگردان: یک ستاره در هفت آسمان

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه