مشتری و ماه‌ها

در این تصویر چند ماه می‌بینید؟
بسیاری از مردم می‌گویند یکی، آن هم ماهِ زمین که آشکارا پایین، سمت چپ این چارچوب دیده می‌شود.
ولی با نگاهی دقیق‌تر به بالا، سمت راست چارچوب پی می‌برید که آن روشنی ستاره-مانند در واقع سیاره‌ی مشتری است، و اگر دقیق‌تر شوید، شاید متوجه شوید که این سیاره تنها هم نیست و با شماری از بزرگترین ماه‌هایش در بر گرفته شده.
اینها ماه‌های گالیله‌ای مشتری هستند- از چپ به راست، آیو، گانیمد، اروپا و کالیستو.
این ماه‌ها درست همان گونه به گرد مشتری می‌چرخند که سیاره‌های سامانه‌ی خورشیدی به گرد خورشید؛ و مانند سیاره‌ها اگر از پهلو به آنها نگاه شود، همگی در یک خط دیده خواهند شد.
این چشم‌انداز هفته‌ی گذشته از کانکون مکزیک گرفته شد، هنگامی که ماه در مدارش به گرد زمین، از کنار این سیاره‌ی دوردست گذشت.
نماهای بهتر از مشتری را این روزها فضاپیمای جونوی ناسا می‌بیند که هم‌اکنون در مداری به گرد این بزرگترین سیاره‌ی سامانه‌ی خورشیدی در چرخش است.
ماهِ زمین در هر ماه (قمری) یک بار از کنارِ -تقریبا از جلوی- سیاره‌های مشتری و کیوان می‌گذرد. هر دوی این سیاره‌ها در ماه دسامبر به همیستان (مقارنه‌ی) بزرگ خود خواهند رسید [رویدادی که تنها هر ۲۰ سال یک بار رخ می‌دهد].

--------------------------------------------
تلگرام و توییتر یک ستاره در هفت آسمان:
telegram.me/onestar_in_sevenskies
twitter.com/1star_7sky

واژه نامه:
moon - Earth - Moon - star - planet - Jupiter - Galilean Moons - Io - Ganymende - Europa - Callisto - Solar System - Sun - Cancun- Mexico - Luna - NASA - Juno spacecraft - Saturn - conjunction

منبع: apod.nasa
برگردان: یک ستاره در هفت آسمان

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه