بهرام از لبه تاریک ماه بیرون می‌آید

این تصویر پشته‌ای از نماهای پُروضوحِ ویدیویی‌ست که روز ۶ سپتامبر گرفته شده و سیاره‌ی بهرام (مریخ) را نشان می‌دهد که تازه از پشت لبه‌ی تاریک ماه پدیدار شده.
گفتن ندارد که برای این پدیدار شدن، نخست باید پشت ماه ناپدید می‌شد، کاری که بیش از یک ساعت پیش انجام داده و پشت لبه‌ی جنوبی و آفتاب‌گرفته‌ی ماه پنهان شده بود.
در آن شب، ماه که در گام کوژ کاهنده بود، از دید بینندگان در ماسیوی برزیل از جلوی سیاره‌ی سرخ گذشت.
این فروپوشانیِ (اختفای) ماه در زمانی رخ داد که ماه نزدیک اَپازَم (اوج) بود، دورترین نقطه‌ی مدارش به زمین، حدود ۴۰۰ کیلومتر. بهرام تقریبا ۱۸۰ برابر دورتر بود.
این چهارمین فروپوشانی بهرام توسط ماه در سال ۲۰۲۰ بود که از زمین دیده می‌شد.
پنجمین فروپوشانی سال ۲۰۲۰ در روز ۳ اکتبر رخ داده و از عرض‌های پایین دیده خواهد شد. در آن هنگام، ماه و بهرام هر دو نزدیک نقطه‌ی مخالف خورشید در آسمانِ سیاره‌ی زمین خواهند بود.

--------------------------------------------
تلگرام و توییتر یک ستاره در هفت آسمان:
telegram.me/onestar_in_sevenskies
twitter.com/1star_7sky

واژه‌نامه:
Mars - Moon - waning gibbous - Red Planet - Maceio - Brazil - lunar occultation - apogee - planet - Earth - Sun

منبع: apod.nasa
برگردان: یک ستاره در هفت آسمان

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه