در ژرفای شکارچی

این تصویر در اندازه‌ی بزرگ‌تر

شکارچی صورت فلکی آشنایی‌ست.
جایگاه ظاهری ستارگان این صورت فلکی دارای الگوی دوبُعدی بسیار شناخته شده‌ای در گنبد آسمان شبانه‌ی زمین است. ولی شکارچی شاید در این نمای سه‌بُعدی چندان آشنا به نظر نیاید.
در این تصویر، جایگاه‌های نسبی ستارگان درخشان شکارچی، و همچنین فاصله‌های دیدگشتی (اختلاف منظری) آنها که با بهره از داده‌های کاتالوگ ماهواره‌ی هیپارکوس به دست آمده بازسازی شده است.
دورترین ستاره‌ی نشان داده شده ستاره‌ی اپسیلون شکارچی (نیام) است.
نیام ستاره‌ی میانی از سه ستاره‌ایست که از چشم ما، کمربند شکارچی را در آسمان زمین ساخته‌اند و حدود ۲۰۰۰ سال نوری از زمین فاصله دارد، تقریبا ۳ برابر دورتر از دو ستاره‌ی کناریش در کمربند، یعنی ستارگان زتا شکارچی (نطاق) و دلتا شکارچی (منطقه).
اگرچه ستارگان پای شکارچی و شبان‌شانه (ابط‌الجوزا) در آسمان سیاره‌ی زمین درخشان‌تر دیده می‌شوند، ولی در حقیقت درخشش ذاتی (بزرگا یاقدرِ مطلقِ) ستاره‌ی دورترِ نیام از همه‌ی ستارگان آشنای شکارچی بیشتر است.
در کاتالوگ هیپارکوس، خطاهای سنجش دیدگشت برای ستارگان شکارچی می‌تواند هم‌ارز خطاهای فاصله به اندازه‌ی حدود ۱۰۰ سال نوری باشد.

--------------------------------------------
تلگرام و توییتر یک ستاره در هفت آسمان:
telegram.me/onestar_in_sevenskies
twitter.com/1star_7sky

واژه‌نامه:
Orion - constellation - star - planet - Earth - 3D - Hipparcus - parallax - Alnilam - Orion's belt - Alnitak - Mintaka - Rigel - Betelgeuse - absolute magnitude

منبع: apod.nasa
برگردان: یک ستاره در هفت آسمان

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه