جفت‌های ماه در یک ماه قمری


هر شب که به ماه نگاه می‌کنید بخش روشن از آفتابِ آن را می‌بینید که به آهستگی تغییر می‌کند.
این پیشروی گام‌ها از ماه نو به ماه پُر (کامل) و دوباره به ماه نو در چرخه‌ای انجام می‌شود که به نام ماه قمری شناخته شده و حدود ۲۹.۵ روز به درازا می‌کشد.
همه‌ی این ماه‌ها از بالا سمت چپ تا پایین سمت راست ماه‌هایی کامل به نظر می‌رسند ولی در حقیقت طیف گام‌های ماه را در یک چرخه‌ی کاملِ آن در اوت ۲۰۱۹ از راگوزا در جزیره‌ی سیسیل ایتالیا نشان می‌دهند.
در این تصویر، هر قرص ماه از پیوند دو تصویرِِ ماه با فاصله‌های زمانی ۱۵ روزه یا تقریبا نیم ماهِ قمری درست شده، یعنی دو تصویرِ ماه که در هر یک، بخش آفتاب‌گرفته‌اش مخالف با دیگری‌ست.
هر دو بخشِ مخالف، به همراه خط سایه در مرز شب و روزِ ماه، یک قرص آن را کامل کرده‌اند. این خط سایه یا سایه‌مرز، در درازنای هر چرخه‌ی ماه روی سمت پیدای آن کمی جابجا می‌شود.

خوب به نظرتان ماهِ دیشب با کدام یک از گام‌های ماه می‌توانست جفت شود؟

نمای جداگانه از تک تک گام‌های ماه در یک چرخه‌ی کامل در اوت ۲۰۱۹- تصویر بزرگتر

--------------------------------------------
تلگرام و توییتر یک ستاره در هفت آسمان:
telegram.me/onestar_in_sevenskies
twitter.com/1star_7sky

واژه‌نامه:
Moon - New Moon - Full Moon - lunar cycle - synodic month - Ragusa - Sicily - Italy - planet - Earth - lunar phase - terminator 

منبع: apod.nasa
برگردان: یک ستاره در هفت آسمان  

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه