بهرام با بیشترین جلوه در آسمان

این تصویر در اندازه‌ی بزرگ‌تر

دیشب اگر درست همزمان با غروب خورشید به خاور آسمان نگاه می‌کردید می‌توانستید سیاره‌ی بهرام را با بیشترین جلوه‌اش ببینید.
این سیاره دیشب به بزرگ‌ترین و درخشان‌ترین نمای امسالِ خود رسید زیرا از نزدیک‌ترین فاصله‌ی زمین در بیش از دو سال گذشته رسید و با گذر از آن، رفت تا دو سال دیگر دوباره به این نزدیکی برسد.
سیاره‌ی سرخ این هفته درست در نقطه‌ی پادیستان (مقابله) با خورشید خواهد بود و فاصله‌اش از آن در آسمان به ۱۸۰ درجه خواهد رسید.
به دلیل بیضی بودن مدارهای زمین و بهرام، نزدیک‌ترین رویارویی آنها، و پادیستان در روزهای اندکی متفاوت رخ می‌دهند.
این رشته عکس‌های پی در پی روند بزرگ شدنِ اندازه‌ی زاویه‌ای بهرام در آسمانِ زمین در چند ماه گذشته را نشان می‌دهند.
بهرام این شب‌ها تقریبا در سرتاسر شب با پرتوی نارنجی‌اش می‌درخشد و نور خورشید را حتی از مشتری و کیوان هم بیشتر به سوی زمین بازمی‌تاباند. با این همه، بهرام حتی در نزدیک‌ترین نقطه‌ی مدارش به زمین هم حدود ۱۰۰ برابر کوچک‌تر از قطر ماه کامل دیده خواهد شد.

------------------------------------------------

تلگرام و توییتر یک ستاره در هفت آسمان:
telegram.me/onestar_in_sevenskies
twitter.com/1star_7sky

واژه‌نامه:
Mars - Earth - red planet - opposition - Sun. - angular size - Saturn - Jupiter - full moon  

منبع: apod.nasa
برگردان: یک ستاره در هفت آسمان
 

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه