افلاطون در میان سرما و رگبارها

این تصویر در اندازه‌ی بزرگ‌تر

"دریاوار سرما" که رنگش روشن‌تر از رنگ معمولِ دریاوارهای تیره و هموار ماهست در انتهای شمال این کره جای دارد.
دریای سرما را از این سر تا آن سرِ این تصویر که نمای نزدیکی از شمالگان ماه در سمتِ پیدا و آشنای آن را نشان می‌دهد می‌بینیم- گفتنی‌ست در زمان گرفته شدنن این عکس، ماه در گام گوژِ فزاینده بوده است.
دهانه‌ی افلاطون با بستر تیره و پهنای ۹۵ کیلومتری درست سمت چپ مرکز چارچوب دیده می شود.
ستیغ‌های آفتاب‌گرفته‌ی رشته کوه آلپ ماه زیر و سمت راست دهانه‌ی افلاطون، میان دریای جنوبی‌ترِ رگبارها و دریای سرما خودنمایی می‌کنند.
رگه‌ی راست و آشکاری که از درون این کوه‌ها گذشته دره‌وار آلپ نام دارد. این دره که ریای سرما و دریای رگبارها را  به هم پیوند داده نزدیک به ۱۶۰ کیلومتر درازا و ۱۰ کیلومتر پهنا دارد.


------------------------------------------------

تلگرام و توییتر یک ستاره در هفت آسمان:
telegram.me/onestar_in_sevenskies
twitter.com/1star_7sky

واژه‌نامه:
Mare Frigoris - Sea of Cold - lunar nearside - waxing gibbous - Moon - crater Plato - Alps - Montes Alpes - Mare Imbrium - Sea of Rains - Alpine Valley - Vallis Alpes

منبع: apod.nasa
برگردان: یک ستاره در هفت آسمان

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه