مارگیر آسمان و ابرهای رنگینش

این تصویر در اندازه‌ی بزرگ‌تر
رنگ‌های زیبا و گوناگونِ ابرهای رو-ماراَفسای (۱) نشانگر فرآیندهای گوناگونی‌ست که در دل آنها رخ می‌دهد.
مناطق آبی‌فام عمدتا در اثر بازتاب نور روشن شده‌اند [سحابی بازتابی]. نور آبی‌ سامانه‌ی ستاره‌ایِ رو ماراَفسای و ستارگان نزدیکش بیشتر از نور سرخ از روی ابرهای این بخش سحابی بازمی‌تابند. دلیل این که آسمان روزِ سیاره‌ی زمین به رنگ آبی دیده می‌شود هم چنین پدیده‌ایست (در هوای زمین، پراکنش نور آبی بیش از نور سرخ انجام می‌شود).
مناطق سرخ و زرد هم بیشتر به دلیل گسیلش نور از گازهای مولکولی و اتمی سحابی به این رنگ می‌‍درخشند. نور ستارگان آبی‌فام نزدیک -پرانرژی‌تر از ستاره‌ی درخشانِ کژدم‌دل (آنتارس، قلب عقرب)- بر این ابرها می‌تابد و الکترون‌های گازها را از آن جدا می‌کند؛ سپس با بازگشت الکترون‌ها و پیوند دوباره با اتم‌ها، نوری گسیلیده می‌شود که به روشن شدن ابر می‌انجامد [سحابی گسیلشی].
مناطق قهوه‌ای تیره به دلیل وجود ذرات غبار به این رنگ دیده می‌شوند. این ذرات در جو ستارگان جوان ساخته می‌شوند و به گونه‌ی چشمگیری جلوی نور ستارگان و ابرهای تابناکِ پشتشان را می گیرند [و به همین دلیل تا حدی به حالت ضدنور و تیره دیده می‌شوند [سحابی تاریک].
در این تصویر، خوشه‌ی ستاره‌ای کروی ام۴ را هم می‌توانید در بالا سمت راست، کنار ابرهای ستاره‌ی رو مارافسای ببینید.
چشم انسان بدون کمک دستگاه این ابرها را با چنین رنگ هایی می‌بیند، ولی آنها از چیزی که چشم انسان می‌تواند ببیند هم رنگارنگ‌ترند، زیرا در همه‌ی طول موج‌ها، از رادیویی گرفته تا پرتو گاما نور می‌گسیلند.

----------------------------------------
۱) مارافسای: مارگیر- افسون کننده‌ی مار

------------------------------------------------

تلگرام و توییتر یک ستاره در هفت آسمان:
telegram.me/onestar_in_sevenskies
twitter.com/1star_7sky

واژه‌نامه:

Rho Ophiuchi - star - nebula - Earth - emission - atomic gas - molecular gas - Antares - electron - globular cluster - M4 - wavelength - radio - gamma-ray


منبع: apod.nasa
برگردان: یک ستاره در هفت آسمان

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه