شگفتی‌های رنگین شبانه در آسمان ایتالیا

این تصویر در اندازه‌ی بزرگ‌تر

چند جرم آسمانیِ آشنا را می‌توانید در این تصویر پیدا کنید؟
این چشم‌اندازِ آسمان شب از پیوند ۶۰ نوردهی درست شده و با پوشاندن پهنه‌ای بیش از ۲۲۰ درجه، نمایشگاهی واقعی از شگفتی‌های آسمان شب را پدید آورده است.
از نمادهای آشنای آسمانی در این تصویر می‌توان از کمربند شکارچی، سحابی شکارچی، کهکشان زن در زنجیر (آندرومدا)، سحابی کالیفرنیا، و ستارگان درخشان شباهنگ و شبان‌شانه (ابط‌الجوزا) نام برد. اگر آنها را نیافتید، می‌توانید نگاهی به تصویر دوم که نوشته‌دار است بیندازید.
ستاره‌ی قطبی و هفت برادران (ملاقه‌ی خرس بزرگ) را هم می‌توان اینجا یافت، هر چند کمی سخت‌تر.
چند شهاب از شهاب‌های بارش چارکانی (ربعی)، هواتاب سرخ و سبز،  و دو تن از دوستان خود تصویربردار هم اینجا دیده می‌شوند.
این عکس در ماه ژانویه از ساردینیای ایتالیا گرفته شده. شما هم می‌توانید شماری از شگفتی‌های آسمان شب را همین امشب در جایی که زندگی می‌کنید ببینید، از جمله شهاب‌هایی که شمارشان بیشتر از همیشه خواهد بود زیرا امشب نزدیک بیشینه‌ی بارش شهابی سالانه‌ی شکارچی (جباری) هم هست.
این تصویر در اندازه‌ی بزرگ‌تر

----------------------------------------------

تلگرام و توییتر یک ستاره در هفت آسمان:
telegram.me/onestar_in_sevenskies
twitter.com/1star_7sky

واژه‌نامه:

 Belt of Orion - Orion Nebula - Andromeda Galaxy - California Nebula - star - Sirius - Betelgeuse - Polaris - Big Dipper - meteor - Quandrantids meteor showe - airglow - astrophotographer - Sardinia - Italy - Orionids meteor shower

منبع: apod.nasa

برگردان: یک ستاره در هفت آسمان

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه