کهکشان‌های هرکول

اینها کهکشان‌های خوشه‌ی هرکول (زانوزده) هستند، مجمع‌الجزایری از جزیره‌های کیهانی در فاصله‌ی ۵۰۰ میلیون سال نوری زمین.
این خوشه‌ی کهکشانی که به نام آبل ۲۱۵۱ هم شناخته می‌شود، پر است از کهکشان‌های مارپیچی ستاره‌سازِ سرشار از گاز و غبار، گرچه چند تایی کهکشان بیضیگون هم در آن پیدا می‌شود که نه گاز و غبار دارند و نه ستاره‌ی نوزادی که از این گاز و غبارها پدید آمده باشد.
در این تصویر پیوندیِ ژرف، به روشنی می‌توان کهکشان‌های ستاره‌ساز را از روی رنگ آبی آنها، و کهکشان‌هایی با ستارگان پیرتر را با رنگ زردشان از هم بازشناخت.
این تصویر باکیفیت حدود ۱/۲ (یک دوم) درجه از بخش مرکزی خوشه‌ی هرکول را نشان می‌دهد که نماینده‌ی بیش از ۶ میلیون سال نوری در فاصله‌ی برآوردی این خوشه است.
ستارگانی از کهکشان راه شیری هم در پیش‌زمینه پراکنده شده‌اند. تیزی‌های پراشی که پیرامون این ستارگان دیده می‌شود دستارود پره‌های پشتیبان آینه‌ی تلسکوپِ تصویربردار هستند.
در این چشم‌انداز کیهانی کهکشان‌های بسیاری را در فرآیند برخورد و ادغام با کهکشان‌های دیگر می‌بینیم، بسیاری دیگر هم به هم ریخته و از شکل افتاده‌اند. این نشانه‌ای آشکار از برهمکنش رایج میان کهکشان‌های خوشه‌ی هرکول است.
در واقع، چیزی که ما اکنون از خود خوشه‌ی هرکول می‌بینیم شاید دستاورد برخوردها و یکی شدن‌های خوشه‌های کهکشانی کوچک‌تر باشد که هم اکنون در جریانست؛ و به باور دانشمندان، چه بسا این خوشه همانند خوشه‌های کهکشانی جوان در روزگار بسیار کهن‌تر کیهان باشد.


--------------------------------------------

تلگرام، توییتر، و اینستاگرام یک ستاره در هفت آسمان:
telegram.me/onestar_in_sevenskies
twitter.com/1star_7sky
instagram.com/1star.7sky

واژه‌نامه:

 Hercules Cluster - island universe - Abell 2151 - spiral galaxy - elliptical galaxy - star forming - Diffraction - star - Milky Way galaxy - support vane

منبع: apod.nasa

برگردان: یک ستاره در هفت آسمان

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه