تیر و ناهید و ماه پیر

این تصویر در اندازه‌ی بزرگ‌تر

دیروز سحرخیزان در سرتاسر زمین هنگامی که آسمان سپیده‌دم رو به روشنی می‌رفت، مهمان یک ماهِ کوژِ کاهنده در افق خاوری شده بودند.
این عکس که درست پیش از سرزدن آفتاب از افق جریزه‌ی اورتیجیا، سیراکوز، در سیسیل ایتالیا گرفته شده، هلال باریک و روشن از آفتابِ همین ماه را نشان می‌دهد.
ناهید و تیر، دو سیاره‌ی درونی سامانه‌ی خورشیدی که هرگز در آسمانِ زمین چندان از خورشید دور نمی‌شوند هم در این چشم‌انداز آرامِ دریاکنار خودنمایی می‌کنند.
در سمت راستِ ردیف ماه و سیاره‌ها، ستاره‌ی درخشان اسپور (بی‌ژوبین، سماک اعزل)، ستاره‌ی آلفای صورت فلکی دوشیزه را می‌بینیم که یکی از ۲۰ ستاره‌ی درخشان نخستِ شب‌های زمین است.
ماه فردا نو خواهد شد.
تاریک بودن قرص ماه در هفته‌ی آینده به معنای شب‌هایی عمدتا تاریک برای سیاره‌ی زمین، و فرصتی خوب برای دیدن بارش شهابی سالانه‌ی شیری (اسدی) است.

--------------------------------------------

تلگرام، توییتر، و اینستاگرام یک ستاره در هفت آسمان:
telegram.me/onestar_in_sevenskies
twitter.com/1star_7sky
instagram.com/1star.7sky

واژه‌نامه:

 planet - Earth - waning Moon - Island of Ortigia - Syracuse - Sicily - Italy - crescent - Sun - Venus - Mercury - Luna - star - Spica - alpha star - constellation Virgo - Moon - Leonid Meteor Shower


منبع: apod.nasa

برگردان: یک ستاره در هفت آسمان

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه