کوهستان رومکر در اقیانوس توفان‌ها


"کوهستان رومکر" توده‌ای از گنبدهای آتشفشانی به پهنای ۷۰ کیلومتر است که تا حدود ۱۱۰۰ متر از سطح یکی از دریاوارهای گسترده و هموار ماه به نام اقیانوس توفان‌ها سر به آسمان برافراشته.
این منطقه در اواخر ماه گذشته وارد روشنایی روز شد. این تصویرِ نمای نزدیکِ تلسکوپی در روز ۲۷ نوامبر، هنگامی که ماه در گام گوژ فزاینده بود گرفته شده و در آن خط سایه‌مرز (مرز میان شب و روز) را می‌بینیم که در راستای کج، از سمت چپ به بالا کشیده شده است.
جایگاه فرود کاوشگر چینی چانگ-ئی ۵ (چانگ'ها ۵) نیز همین جا، در چارچوب هم تصویر بود.
مجموعه‌ی فرودگر-فرازگرِ این کاوشگر روز ۱ دسامبر روی سطح ماه درون منطقه‌ای در سمت راست مرکز این تصویر، شمال گنبدهای کوهستان رومکر فرود آمد.
دستگاه فرازگر (بالابر) در روز ۳ دسامبر با برداشتنِ ۲ کیلوگرم از مواد ماه، از اقیانوس توفان‌ها جدا و راهی بازگشت به زمین شد.

--------------------------------------------

تلگرام، توییتر، و اینستاگرام یک ستاره در هفت آسمان:
telegram.me/onestar_in_sevenskies
twitter.com/1star_7sky
instagram.com/1star.7sky

واژه‌نامه:

Mons Rumker - volcanic dome - Oceanus Procellarum - Ocean of Storms - terminator - shadow line - waxing gibbous - Moon - China - Chang'e-5 - lander - ascender - planet - Earth


منبع: apod.nasa

برگردان: یک ستاره در هفت آسمان

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه