بارش تیرهای آسمانی بر یک رصدخانه

این تصویر در اندازه‌ی بزرگ‌تر
شهاب‌های دوپیکری (جوزایی) از کجا سرچشمه می‌گیرند؟
اگر کانون بارش، یعنی جایی از آسمان که از آن می‌آیند را بگوییم، این سنگریزه‌هایی که تیرهای شهاب دوپیکری را می‌آفرینند همگی به نظر می‌رسد از جایی در صورت فلکی دوپیکر (جوزا) می‌آیند، چنان چه در این تصویر پیوندی به زیبایی دیده می‌شود.
اگر از جرم مادری آنها بگوییم، مسیرشان در سامانه‌ی خورشیدی به سیارک "۳۲۰۰ فایتون" می‌رسد- هرچند که خودِ این پاسخ کمی راز در پی می‌آورد، زیرا این جرم شگفت‌انگیز به طور عمده خفته و خاموش به نظر می‌رسد.
شاید رویدادهای آزادسازی غبار در ۳۲۰۰ فیتون بیش از آنچه می‌دانیم باشد.
در این تصویر که به هنگام اوج بارش دوپیکری سال ۲۰۱۵ از آسمان رصدخانه‌ی زینگ‌لونگ چین گرفته شده، ردِ بیش از ۵۰ آذرگوی درخشان به چشم می‌خورد.
دوپیکری‌های ماه دسامبر از پیش‌بینی‌پذیرترین و فعال‌ترین بارش‌های شهابی هستند.
بیشینه‌ی بارش دوپیکری امسال در زمانِ نو شدنِ ماه رخ می‌دهد، یعنی شب‌هایی که ماه نزدیک سپیده‌دم سر می‌زند و نمی‌تواند آسمان را چندان روشن کند.
--------------------------------------------

تلگرام، توییتر، و اینستاگرام یک ستاره در هفت آسمان:
telegram.me/onestar_in_sevenskies
twitter.com/1star_7sky
instagram.com/1star.7sky

واژه‌نامه:

Geminids meteor shower - constellation of Gemini - Solar System - asteroid - 3200 Phaethon - fireball - Xinglong Observatory - China - new Moon


منبع: apod.nasa

برگردان: یک ستاره در هفت آسمان

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه