دیروز بزرگترین چهره را از خورشید دیدیم

این تصویر در اندازه‌ی بزرگ‌تر

مدار زمین به گرد خورشید یک دایره‌ی کامل نیست، یک بیضی است. یک سرِ این بیضی به خورشید نزدیک‌تر است (۱۴۷.۵ میلیون کیلومتر) تا سمت دیگر (۱۵۲.۶ میلیون کیلومتر).

دیروز، ۲ ژانویه، ما در نزدیک‌ترین نقطه‌ی مدارمان بودیم، جایی که در اخترشناسی به نام پیراهور یا حضیض شناخته می‌شود. هنگامی که زمین در پیراهور است، خورشید کمی بزرگ‌تر از همیشه دیده می‌شود، چنان چه در این تصویرِ پیوندی که خسرو جعفری‌زاده از کرج، در استان البرز ایران درست کرده می‌بینیم.

جعفری‌زاده این دو تصویر را از دو سرِ مخالف مدار زمین گرفته: پیراهور و اَپاهور (اوج).

تابش آفتاب بر روی زمین در زمان پیراهور ۳.۵ درصد نیرومندتر از میانگین سالانه است. ولی برف‌های نیمکره‌ی شمالی آب نمی‌شوند زیرا چیزی که در واقع فصل‌ها را پدید می‌آورد کجی یا انحرافِ محور چرخش زمین است، نه برون‌مرکزی مدارش و دور و نزدیک شدنش به خورشید.

این تصویر در اندازه‌ی بزرگ‌تر

-------------------------------------------

تلگرام، توییتر، و اینستاگرام یک ستاره در هفت آسمان:
telegram.me/onestar_in_sevenskies
twitter.com/1star_7sky
instagram.com/1star.7sky

واژه‌نامه:

Earth - sun - perihelion - Khosro Jafarizadeh - Karaj - Alborz - Iran - aphelion - spin axis - eccentricity


منبع: اسپیس‌ودر

برگردان: یک ستاره در هفت آسمان

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه