قطب جنوب آسمان

این تصویر در اندازه‌ی بزرگ‌تر (۳.۴ مگ)

در عکس‌هایی که با نورهی بلندمدت از آسمان نیمکره‌ی جنوبی گرفته می‌شوند به سادگی می‌توان قطب جنوب آسمانی را شناسایی کرد.

این نقطه که راستای محور چرخش زمین را در آسمان نشان می‌دهد، در مرکز کمان‌هایی جای دارد که در نوردهی بلند، از ردِ همه‌ی ستارگان جنوب پدید می‌آیند.
در این چشم‌اندازِ پرستاره‌ی خیره‌کننده که حدود ۶۰ درجه از ژرفای آسمان جنوب را در بر دارد، قطب جنوب آسمانی جایی نزدیک به میانه‌ی چارچوب، در میان کهکشان‌ها و گوهرهای تابناک آسمان جنوب جای گرفته.

بالای چارچوب ستارگان و سحابی‌های صفحه‌ی کهکشان راه شیری را می‌بینیم.
"گاما چلیپا"، ستاره‌ی غول زردفامِ نوک صورت فلکی چلیپای جنوبی، نزدیک بالای مرکز چارچوب جای دارد و سحابی تاریک و پهناور گونی زغال هم زیرِ دسته‌ی چلیپا در سمت چپ.
ستاره‌ی اِتا شاه‌تخته و سحابی بزرگ درخشان و سرخ‌فام شاه‌تخته هم نزدیک لبه‌ی سمت راست، در راستای صفحه‌ی کهکشان می‌درخشند.
پایین چارچوب هم ابرهای ماژلانی کوچک و بزرگ، ماهواره‌های راه شیری که هر کدام برای خود کهکشانی هستند را می‌بینیم.
اگر خطی که گاما چلیپا را به آلفا چلیپا، ستاره‌ی آبی‌فامِ پایینی صورت فلکی چلیپای جنوبی می‌رساند را ادامه دهید به قطب جنوب آسمانی می‌رسید، ولی دقیقا کجا؟
برای پیدا کردنش باید به دنبال ستاره‌ی قطبیِ آسمان جنوب، یعنی ستاره‌ی "سیگما هشتک" بگردید [تصویر دوم را ببینید].
سیگما هشتک هم مانند ستاره‌ی قطبیِ آسمان شمال، تنها کمی بیش از یک درجه از قطب آسمانی فاصله دارد و بنابراین با پیدا کردن آن، قطب جنوب آسمانی را هم خواهید یافت.


-------------------------------------------

تلگرام، توییتر، و اینستاگرام یک ستاره در هفت آسمان:
telegram.me/onestar_in_sevenskies
twitter.com/1star_7sky
instagram.com/1star.7sky

واژه‌نامه:

South Celestial Pole - Earth - axis - star trail - star - nebula - Milky Way Galaxy - Gamma Crucis - giant star - Southern Cross - Coalsack nebula - Eta Carinae - Great Carina Nebula - galactic plane - Large and Small Magellanic - Alpha Crucis - Sigma Octantis - Polaris


منبع: apod.nasa

برگردان: یک ستاره در هفت آسمان

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه