همسنجی میان بزرگترین ماه‌های منظومه خورشیدی

ماهِ زمین بزرگ‌ترین ماه (قمر) در سامانه‌ی خورشیدی نیست. در حقیقت در رده‌بندی بزرگ‌ترین ماه‌های سامانه‌ی خورشیدی در جایگاه پنجم است، میان آیو و اروپا. برنده‌های واقعی در این رده‌بندی تیتان و گانیمد هستند، دو ماهی که حتی از سیاره‌ی تیر هم بزرگ‌ترند- سیاره‌ای برای خود هستند.

این نمودار را ببینید که یک همسنجی (مقایسه) میانِ بزرگ‌ترین ماهِ هر سیاره را نمایش می‌دهد. گفتنی‌ست سیاره‌ی تیر و سیاره‌ی کوتوله‌ی پلوتو هم برای سنجشِ بهتر در این نمودار گنجانده شده‌اند.

به ترتیب:
۱) گانیمد، بزرگ‌ترین ماه مشتری
۲) تیتان، بزرگ‌ترین ماه کیوان
۳) سیاره‌ی تیر
۴) ماه زمین
۵) تریتون، بزرگ‌ترین ماه نپتون
۶) سیاره‌ی کوتوله‌ی پلوتو
۷) تیتانیا، بزرگ‌ترین ماه اورانوس
۸) فوبوس، بزرگ‌ترین ماه بهرام که مانند نقطه‌ای در مرکز تیتانیا دیده می‌شود

همه‌ی ماه‌های بزرگ را نمی‌توانستیم در نمودار نشان دهیم زیرا در این صورت لایه پشت لایه روی هم انباشته می‌شدند. تیتانیا، ره‌آ، یاپتوس، و اوبرون به اندازه‌ای از نظر بزرگی به هم نزدیکند که به سختی می‌توانستیم نام و ویژگی‌هایشان را در نمودار بنویسیم.

پس اگر این بار به آسمان شب نگاه کردید، تا اندازه‌ای می‌توانید حدس بزنید که اگر ماه جایش را به گانیمد می‌داد چه می‌شد.

-----------------------------------------

تلگرام، توییتر، و اینستاگرام یک ستاره در هفت آسمان:
telegram.me/onestar_in_sevenskies
twitter.com/1star_7sky
instagram.com/1star.7sky

واژه‌نامه:

moon - solar system - Io - Europa - Titan - Ganymede - Mercury - planet - Pluto - Titania - Rhea - Iapetus - Oberon -


منبع: astronomy.com

برگردان: یک ستاره در هفت آسمان

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه