رد رنگین‌کمانی یک شهاب

این تصویر در اندازه‌ی بزرگ‌تر
شهاب‌ها می‌توانند رنگارنگ باشند. ولی اگرچه چشم انسان به طور معمول نمی‌تواند همه‌ی این رنگ‌ها را تشخیص دهد، دوربین‌ها اغلب می‌توانند.
اینجا یک شهاب چارکانی (ربعی) را که نه تنها بسیار درخشان بود، بلکه رنگارنگ هم بود می‌بینید که اوایل ماه گذشته با دوربین بر فراز میزوریآمریکا به تصویر کشیده شده.
این سنگریزه‌ی گداخته که به احتمال بسیار از سیارک "۲۰۰۳ ئی‌اچ۱" جدا شده بوده، با ورود به هوای زمین ردی درخشان در آسمان پدید آورد.
رنگ‌های شهاب‌ها به طور معمول از عنصرهای یونیده‌ای که با فروپاشی شهاب آزاد می‌شوند سرچشمه می‌گیرد: آبی-سبز از منیزیم، بنفش از کلسیم، و سبز از نیکل.
ولی رنگ سرخ به طور معمول از نیتروژن و اکسیژنِ برانگیخته‌ی جوِ خود زمین سرچشمه می‌گیرد.
این آذرگوی شهابی درخشان نمایشی کوتاه، کمتر از یک ثانیه داشت ولی رد یونشی از خود به جا گذاشت که تا چند دقیقه، پیش از آن که در باد پراکنده شود با چشم دیده می‌شد.

-------------------------------------------

تلگرام، توییتر، و اینستاگرام یک ستاره در هفت آسمان:

telegram.me/onestar_in_sevenskies
twitter.com/1star_7sky
instagram.com/1star.7sky

واژه‌نامه:

Quadrantid - meteor - Missouri - USA - asteroid - 2003 EH1 - Earth - ionized - element - magnesium - calcium - nickel - nitrogen - oxygen - fireball - ionization trail

منبع: apod.nasa

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه