اندکی پیش از فرود

این تصویر در اندازه‌ی بزرگ‌تر

این تصویر که در روز ۱۸ فوریه، اندکی پیش از نشستنِ خودروی پرسه‌ویرنس روی سیاره‌ی سرخ گرفته شده این خودرو را نشان می‌دهد که هنوز با بندهایی به دستگاه پایه‌ی فرود آویخته و تنها چند متر از سطح سیاره فاصله دارد.
این نمای نفسگیر در پایان هفت دقیقه دلهره‌ای که از رسیدن به جو بهرام آغاز شده بود ثبت شده، بخشی از یک ویدیوی پُروضوح است که خود پایه‌ی فرود در عملیات بالابر هوایی که آخرین گام در هفت دقیقه دلهره بود ثبت شده.
اینجا سه کابلِ مکانیکیِ محکم و کشیده به بلندی حدود ۷ متر را می‌بینیم که دارند پرسه‌ویرنس را پایین می‌آورند، همچنین یک پیوند بند ناف الکتریکی که سیگنال‌هایی مانند همین تصویر را به رایانه‌ای روی خودِ خودرو می‌فرستد.
زیر پرسه‌ویرنس جریان هایی از خاک را می‌بینیم که در اثر فشار موتورهای موشکیِ فروداز سطح سیاره  به هوا برخاسته‌اند.
همین که خودرو با سطح تماس گرفت، این کابل‌ها هم بی‌درنگ آزاد شدند و به پایه‌ی فرود اجازه دادند تا پرواز کند و بر پایه‌ی برنامه، تا جایی که سوختش به آن امکان می‌دهد از جایگاه فرود دور شود و بی آن که خودرو را با خطری روبرو کند، جایی از سیاره فرود آید.


----------------------------------------------

تلگرام، توییتر، و اینستاگرام یک ستاره در هفت آسمان:

telegram.me/onestar_in_sevenskies
twitter.com/1star_7sky
instagram.com/1star.7sky

واژه‌نامه:

Perseverance - Red Planet - Mars - descent stage - skycrane - electrical umbilical

منبع: apod.nasa

برگردان: یک ستاره در هفت آسمان

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه