ویدیو: آنچه در "هفت دقیقه وحشت" گذشت!

نشستن روی سطح سیاره‌ی بهرام چه حسی دارد؟
در عملیاتِ ورود، فرود، و نشستنِ خودروی پرسه‌ویرنس بر سطح بهرام، دوربین‌هایی با توان فیلمبرداری هم به کار رفته بودند که اکنون تصویرهای خود را به زمین فرستاده‌اند.
این فیلم ترکیبیِ ۳.۵ دقیقه‌ای با باز شدن یک چتر نجات غول‌پیکر آغاز می‌شود که سرعت فضاپیما پس از ورود به جو بهرام را به اندازه‌ی چشمگیری کاهش می‌دهد.
سپس سپر گرمایی را می‌بینیم که جدا شده و جلوی فضاپیما به سوی سطح می‌افتد.
با فرود پرسه‌ویرنس، سیاره‌ی بهرام هم بزرگ و بزرگ‌تر شده و جزییات سطحش هر چه بیشتر نمایان می‌شوند.
دو دقیقه پس از آغاز ویدیو چتر نجات هم جدا و رها می‌شود و از اینجا به بعد پرسه‌ویرنس فرود و عملیات نشتن را با موشک‌هایی که گرد و خاک سطح را می‌پراکنند ادامه می‌یابد.
به زودی بالابر هوایی کارش را انجام می‌دهد- پرسه‌ویرنس را به آرامی روی سطح نشانده و خودش هم با شتاب دور می‌شود.
خودروی روباتیک پرسه‌ویرنس اکنون کاوش دهانه‌ی باستانی جیزرو را آغاز خواهد کرد، از جچمله جستجو برای یافتن نشانه‌های زندگی‌ای که روزگاری روی این همسایه‌ی زمین جریان داشته.

----------------------------------------------

تلگرام، توییتر، و اینستاگرام یک ستاره در هفت آسمان:

telegram.me/onestar_in_sevenskies
twitter.com/1star_7sky
instagram.com/1star.7sky

واژه‌نامه:

Mars - Entry, Decent, and Landing - Perseverance Rover - parachute - heat shield - Sky Crane - Jezero Crater - Earth - planet

منبع: apod.nasa

برگردان: یک ستاره در هفت آسمان

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه