صحنه جرم پرسه‌ویرنس را از مدار ببینید

این تصویر در اندازه‌ی بزرگ‌تر
در این تصویرِ مداری، نمایی پُروضوح از جایگاه فرود خودروی پرسه‌ویرنس ناسا را می‌بینیم که فضاپیمای مدارگرد شناسایی بهرام یک روز پس از فرود چشمگیر این خودرو گرفته.
دوربین این مدارگرد همچنین جایگاه بخش‌های گوناگونی از فضاپیمای ماموریت مارس ۲۰۲۰ را که بر روی سطح پخش شده‌اند هم نشان می‌دهد- از پایه‌ی فرود گرفته تا سپر گرمایی، چترجات و پوسته‌ی پشتی که پرسه‌ورنس را سالم بر سطح بهرام نشاندند.
هر یک از این چارچوب‌های پیوست پهنایی به اندازه‌ی  ۲۰۰ متر از سطح دهانه‌ی جیزرو را در بر می‌گیرند.
خود پرسه‌ویرنس را پایین تصویر، در مرکز الگویی می‌بینیم که در اثر موتور موشک‌های بالابرِ پایه‌ی فرود که خودرو را پایین می‌آوردند بر روی خاک پدید آمده.
پس از عملیات بالابر هوایی، خود پایه‌ی فرود هم جدا شد و با دور شدن از جایگاه فرود، در فاصله‌ای مناسب و به اندازه‌ی کافی دور از خودرو بر خاک افتاد. جایگاه پایانی آن با الگوی تیره‌رنگِ هفت-مانندی که روی سطح پدید آمده شناسایی می‌شود.
جایگاهِ همه‌ی بخش‌های فرود که پس از جدا شدن روی دهانه افتاده‌اند -سپر گرمایی، چتر نجات و پوسته‌ی پشتی- در این تصویر باکیفیت نشانه گذاشته شده‌اند.
خود پرسه‌ویرنس در مرکز الگویی که در اثر موتور موشک‌های بالابرِ پایه‌ی فرود پدید آمده

الگوی هفت-مانندی که از افتادن پایه‌ی فرود پدید آمده

جایی که سپر گرمایی افتاده

جایگاه فرود چتر نجات و پوسته‌ی پشتی
----------------------------------------------
تلگرام، توییتر، و اینستاگرام یک ستاره در هفت آسمان:

telegram.me/onestar_in_sevenskies
twitter.com/1star_7sky
instagram.com/1star.7sky

واژه‌نامه:

Perseverance - Mars Reconnaissance Orbiter - Mars 2020 - descent stage - heat shield - parachute - back shell - Mars - Jezero Crater - sky crane 

منبع: apod.nasa

برگردان: یک ستاره در هفت آسمان

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه