گاز و غبارهای سحابی پروانه

این تصویر در اندازه‌ی بزرگ‌تر
در صورت فلکی ماکیان، نزدیک سحابی پلیکان، یک ابر گازیِ پروانه-مانند در کنار ستاره‌ای به نام صدر آرمیده است.
این ستاره که به نام گاما ماکیان هم شناخته می‌شود، درست بیرون از لبه‌ی سمت راست چارچوب این تصویر است، ولی سحابی پروانه یا آی‌سی ۱۳۱۸ با نمایی پُروضوح  در مرکز چارچوب دیده می‌شود.
الگوهای پیچیده در این گازهای درخشان و غبارهای تیره دستاورد برهمکنش‌هایی پیچیده میان بادهای میان‌ستارهای، فشارهای تابشی، میدان‌های مغناطیسی، و گرانش هستند.
در این تصویرِ تلسکوپی از آی‌سی ۱۳۱۸، پرتوهای ویژه‌ی گسیلیده از اتم‌های یونیده‌ی گوگرد، هیدروژن، و اکسیژن به ترتیب به رنگ‌های سرخ، سبز، و آبی که رنگ‌های نقشه‌ی رنگی هابل هستند نمایانده شده.
فاصله‌ی سحابی پروانه از زمین حدود ۴۰۰۰ سال نوری است. بر پایه‌ی این فاصله، گستردگیِ بخشی از سحابی که اینجا به تصویر کشیده شده به حدود ۱۰۰ سال نوری می‌رسد.

----------------------------------------------
تلگرام، توییتر، و اینستاگرام یک ستاره در هفت آسمان:

telegram.me/onestar_in_sevenskies
twitter.com/1star_7sky
instagram.com/1star.7sky

واژه‌نامه:

constellation - swan - nebula - pelican - hen - star - Sadr - Butterfly Nebula - IC 1318 - interstellar wind - radiation pressure - magnetic field - ionized - sulfur - hydrogen - oxygen - atom - Hubble Palette

منبع: apod.nasa

برگردان: یک ستاره در هفت آسمان

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه