توپی از ۱۰ میلیون ستاره


این تصویر در اندازه‌ی بزرگ‌تر
خوشه‌ی ستاره‌ای کروی امگا قنطورس که با عنوان ان‌جی‌سی ۵۱۳۹ هم شناخته می‌شود، تقریبا ۱۵ هزار سال نوری از زمین فاصله دارد.
در این خوشه حدود ۱۰ میلیون ستاره‌ی بسیار پیرتر از خورشید وجود دارد که همگی در فضایی به قطر نزدیک به ۱۵۰ سال نوری تنگ هم "چپیده‌اند". امگا قنطورس بزرگ‌ترین و درخشان‌ترین خوشه از میان حدود ۲۰۰ خوشه‌ی کرویِ شناخته شده‌ایست که در هاله‌ی کهکشان راه شیری پرسه می‌زنند.
بیشتر خوشه‌های ستاره‌ای از ستارگانی هم‌سن و با همنهش شیمیایی یکسان تشکیل شده‌اند، ولی در خوشه‌ی رازگونه‌ی امگا قنطورس، جمعیت‌های گوناگونِ ستارگان با سن و همنهش بسیار متنوع دیده می‌شود. در واقع، امگا قنطورس شاید پسمانده‌ی هسته‌ی یک کهکشان کوچک باشد که در کهکشان راه شیری ادغام شده.
ستارگان غول سرخ درون خوشه‌ی اومگا قنطورس را به سادگی می‌توان با پرتوی زردفامشان در این نمای رنگی و پُروضوح تلسکوپی شناسایی کرد.

------------------------------------------
تلگرام، توییتر، اینستاگرام و فیسبوک یک ستاره در هفت آسمان:

telegram.me/onestar_in_sevenskies
twitter.com/1star_7sky
facebook.com/1star7sky

واژه‌نامه:

 reflection - Earth - communications satellite - SpaceX Starlink - low Earth-orbit - geosynchronous orbit - Orion Nebula

منبع: apod.nasa
برگردان: یک ستاره در هفت آسمان

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه