ماه سرخ و تاج رنگینش

این ماه چند برابر همیشه شگفت‌انگیز بود.
این یک ماه پُر یا کامل است، ماه کاملی که در این زمان از سال، در برخی از فرهنگ‌ها به نام "ماه گل" شناخته می‌شود.
ولی این جای شگفتی ندارد زیرا قرص ماه در هر ماهِ قمری یک بار به گام کامل می‌رسد. ویژگی این ماه کامل این بود که یک ابرماه است، یک ابرماه گل، یعنی زمانی که به گام کامل رسیده که در مدارِ اندکی بیضی‌اش، تقریبا در نزدیک‌ترین نقطه به زمین جای داشته.
ویژگی یک ابرماه که آن را تا اندازه‌ای شگفت‌انگیز کرده اینست که کمی بزرگ‌تر و روشن‌تر از میانگین ماه‌های کامل است.
شگفتی دیگر این است که این ماه دستخوش یک گرفتگی کلی شده.
یک ماهِ گرفته شده می‌تواند از بسیار نامعمول شود، تاریک، با روشنایی نابرابر و اغلب سرخرنگ، گاهی به سرخی خون. پس این ماه را می‌توانیم ابرماه خون گل بنامیم.
این ماه از پشت لایه‌ی نازکی از ابر به تصویر کشیده شده. ابرها چیزی مانند یک تاج کم‌نور را پیرامون آن پدید آورده‌اند که نه تنها بر شگفتی‌اش افزوده، بلکه آن را رنگارنگ هم کرده.
نوردهی این تصویر به اندازه‌ای بلند بوده که مرکز کهکشان راه شیری در بخش پایین، سمت راستِ پس‌زمینه‌ی دوردست هم نمایان شده.
این ماه، این سایه، این کهکشان و این رنگ‌ها همگی ماه گذشته، از جایی نزدیک کاسیلیس، نیوساوث ویلز استرالیا گرفته شدند- در یک تک‌نما.
این نما سپس با دو نمای دیگر از کهکشان پیوند داده شد و کل این تصویر پدید آمد.

-------------------------------------------
تلگرام، توییتر، اینستاگرام و فیسبوک یک ستاره در هفت آسمان:

telegram.me/onestar_in_sevenskies
twitter.com/1star_7sky
facebook.com/1star7sky

واژه‌نامه:

 moon - full - Flower Moon - supermoon - Earth - elliptical - Super Flower Moon - total lunar eclipse - Super Flower Blood Moon - corona - Milky Way galaxy - Cassilis - NSW - Australia

منبع: apod.nasa
برگردان: یک ستاره در هفت آسمان

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه