ردی از شیر در آسمان

این تصویر در اندازه‌ی بزرگ‌تر
روی راه شیری نمی‌توان راه رفت، ولی می‌توان به بررسی آن زیر آسمانی تاریک پرداخت.
این کمان روشن کمرنگی از نور که در یک شب تاریک و بی‌مهتاب بر پهنه‌ی آسمان کشیده شده از چشم انسان همچون راهی به سوی آسمان‌ها دیده می‌شود.
این نوار درخشان آسمانی آمیزه‌ای از پرتوی کم‌سوی ستارگان دوردست است که با رگه‌هایی از ابرهای تیره و نورآشامِ غبار میان‌ستاره‌ای بریده شده.
این نوار در راستای صفحه‌ی کهکشان میزبانمان است و از این رو چنین نامی بر آن گذترده‌اند که مانند ردی از شیر است که در راهی ریخته شده.
از روزگار گالیله به این سو، بینندگانی که با تلسکوپ آسمان شب را می‌کاوند آن را انباشته از بی‌شمار ستاره و شگفتی‌‌های کیهانی یافته‌اند.

--------------------------------------------
تلگرام، توییتر و فیسبوک یک ستاره در هفت آسمان:

telegram.me/onestar_in_sevenskies
twitter.com/1star_7sky
facebook.com/1star7sky

واژه‌نامه:

Milky Way - interstellar dust - plane - galaxy - Galileo - star


منبع: apod.nasa
برگردان: یک ستاره در هفت آسمان

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه