عشق و جنگ در مهتاب

این تصویر در اندازه‌ی بزرگ‌تر

در این چشم‌انداز دلپذیر و آرام که روز ۱۱ ژوییه از استان لوالابا در جمهوری دمکراتیک کنگو گرفته شده، ناهید، ایزدبانوی آب و باروری در افسانه‌های ایرانی (و ایزدبانوی عشق در افسانه‌های رومی) را می‌بینیم که بهرام، ایزد جنگ در افسانه‌های ایرانی و رومی را در نور هلال جوان ماه همراهی می‌کند.
نورهی این عکس اندکی پس از نشستن آفتاب، از آسمان گرگ‌ومیش باختری گرفته شده و پرتوی زمین‌تاب را نیز ثبت کرده- نور خورشید که از روی زمین بازتابیده و بخشِ سایه‌ی ماهِ جوان را کمی روشن کرده است.
گفتن ندارد که اکنون ماه از این همیستانی (مقارنه‌ی) سه‌گانه جدا شده و در آسمان زمین، از ناهید و بهرام بسیار دور شده است. ولی ناهید همچنان به عنوان سومین جرم پرنور آسمان پس از خورشید و ماه، و به عنوان ستاره‌ی شامگاهی آسمان بر زمین نور می‌افشاند.
بهرام که اینجا بالای ناهیدِ تابناک دیده می‌شود، اکنون به این سیاره‌ی درخشان‌تر از خود نزدیک‌تر هم شده و در شب ۱۳ ژوییه، تنها به اندازه‌ی پهنای قرص ماه از آن جدا دیده می‌شد.
اگرچه از آن شب تاکنون بهرام دارد به آرامی از ناهید دور می‌شود، ولی هر دو با هم راهی دیدار با ستاره‌ی درخشان شیردل (قلب اسد) هتند. شیردل که ستاره‌ی آلفای صورت فلکی شیر است بیرون از لبه‌ی بالایی چارچوب جای دارد و چشم به راه دیدار شامگاهی با ناهید و سپس بهرام در شب‌های آینده است.


--------------------------------------------

تلگرام، توییتر و فیسبوک یک ستاره در هفت آسمان:

telegram.me/onestar_in_sevenskies
twitter.com/1star_7sky
facebook.com/1star7sky

واژه‌نامه:

Venus - goddess of love - Mars - war god - planet - Earth - earthshine - crescent - Moon - conjunction - Sun - star - Regulus - Alpha - constellation Leo


منبع: apod.nasa
برگردان: یک ستاره در هفت آسمان

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه