گردگیر سه‌گوش فلمینگ

این تصویر در اندازه‌ی بزرگ‌تر

این رشته‌های درهم تنیده از گازهای برافروخته که آسمان سیاره‌ی زمین را در راستای صورت فلکی ماکیان آراسته‌اند، خود بخشی ز سحابی پرده هستند.

سحابی پرده یک پسماند بزرگ ابرنواختر است، یک ابر گسترنده (رو به گسترش) که از انفجار مرگبار ستاره‌ای بزرگ به جا مانده. نور انفجار آن ابرنواختر بیش از ۵۰۰۰ سال پیش به زمین رسیده بود. موج شوک میان ستاره‌ای که در پی این رویداد سهمگین و فاجعه‌بار پدید آمد در فضا به پیش رفت و با برخورد به مواد میان ستاره‌ای، آنها را برانگیخت.
این افروزه‌ها (رشته‌های برافروخته) در واقع بیشتر مانند چین‌هایی در یک برگه هستند که تقریبا از لبه دیده می‌شود، و به گونه‌ی چشمگیری به دو بخش گاز اتمی یونیده‌ی هیدروژن (آبی) و اکسیژن (سرخ) بخش شده است.
سحابی پرده که به نام حلقه‌ی ماکیان و نیز با نام رده‌بندی ان‌جی‌سی ۶۹۷۹ هم شناخته می‌شود حدود ۳ درجه، یا تقریبا ۶ برابر قطر زاویه‌ای ماه کامل را در آسمان می‌پوشاند.
با در نظر گرفتن فاصله‌ی برآورد شده‌ی این رشته‌ها از زمین که ۲۴۰۰ سال نوریست، گستردگی‌اش به حدود ۳۰ سال نوری می‌رسد.
بخشی از سحابی پرده که اینجا می‌بینید اغلب به نام "سه‌گوش پیکرینگ" یا مثلث پیکرینگ (برگرفته از نام یکی از مدیران رصدخانه‌ی کالج هاروارد) و یا "گردگیر سه‌گوش فلمینگ" شناخته می‌شود، برگرفته از نام یابنده‌اش، اخترشناس ویلیامینا فلمینگ هم شناخته می‌شود.

------------------------------------------------
تلگرام، توییتر و فیسبوک یک ستاره در هفت آسمان:

telegram.me/onestar_in_sevenskies
twitter.com/1star_7sky
facebook.com/1star7sky

واژه‌نامه:

 planet - Earth - constellation of Cygnus - Veil Nebula - supernova remnant - ionized - hydrogen - atom - oxygen - Cygnus Loop - NGC 6979 - full Moon - Pickering's Triangle - Harvard College Observatory - Williamina Fleming - Fleming's Triangular Wisp

منبع: apod.nasa
برگردان: یک ستاره در هفت آسمان

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه