یادی از مهمانی که یک سال پیش آمد و رفت

این تصویر در اندازه‌ی بزرگ‌تر
همین امردادِ (ژوییه‌ی) گذشته بود.
اگر می‌توانستید هفت برادران (ستارگان ملاقه‌ی صورت فلکی خرس بزرگ) را ببینید، احتمالا می‌توانستید دنباله‌دار نئووایز را هم در آسمان شامگاهی خود پیدا کنید.
باشندگانِ نیمه‌ی شمالی زمین می‌توانستند پس از غروب آفتاب، این دنباله‌دار را با چشم نامسلح زیر کاسه‌ی این ابزار آشپزخانه‌ی کیهانی، بالای افق شمال خاوری ببینند.
دنباله‌دار مانند یک "ستاره" با نور افشان و یک دُم دیده می‌شد، هر چند نه دُمی به بلندیِ دُمی که در این چشم‌اندازِ به یاد ماندنی که روز ۲۳ ژوییه‌ی ۲۰۲۰ از جمهوری چک گرفته شد دیده می‌شود؛ در زمان گرفته شدن این عکس، دنباله‌ار نئووایز داشت از نزدیک‌ترین نقطه‌ی مسیرش به سیاره‌ی زمین می‌گذشت.
عکس‌های دنباله‌دار سی/۲۰۲۰ اف۳ (نئووایز) اغلب هم دُم غباری گسترده‌ی آن را و هم دم یونی آبی‌فامِ کم‌نورتر و جداگانه‌ی آن را فراتر از چیزی که چشم به تنهایی می‌توانست ببیند نشان می‌دادند.
دیدن دنباله‌دار نئووایز، مهمان ناخوانده‌ای که از بخش‌های بیرونی سامانه‌ی خورشیدی آمده بود، مایه‌ی شادمانی آسمان‌دوستانِ سراسر جهان شد.

--------------------------------------------
تلگرام، توییتر و فیسبوک یک ستاره در هفت آسمان:

telegram.me/onestar_in_sevenskies
twitter.com/1star_7sky
facebook.com/1star7sky

واژه‌نامه:

 star - Big Dipper - Comet NEOWISE - naked-eye - Czech Republic - planet - Earth - C/2020 F3 - dust tail - ion tail - Solar System

منبع: apod.nasa
برگردان: یک ستاره در هفت آسمان

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه