برساوش و شهاب‌هایی که نادیده می‌مانند

این تصویر در اندازه‌ی بزرگ‌تر
بهترین راه برای تماشای یک بارش شهابی چیست؟
این پرسش شاید در این هفته که بارش شهابی سالانه‌ی برساوشی به بیشینه می‌رسد پیش کشیده شود.
یکی از چیزهایی که می‌تواند کمک کند داشتنِ یک آسمانِ تاریک است، چنانچه در این تصویرِ پیوندی از بارش برساوشی پارسال دیده می‌شود.
چارچوب سمت چپ از آسمانی بسیار تاریک در کشور اسلواکی گرفته شده و شهاب‌های کم‌نورِ بسیار بیشتری در آن دیده می‌شود تا چارچوبِ سمت راست که از آسمانی کمتر تاریک در جمهوری چک گرفته شده است.
کمانِ کهکشان راه شیری میان دو چارچوب که با هم هماهنگ شده‌اند پل زده است. کانون بارش هم که جایی در صورت فلکیبرساوش هست در چارچوب سمت چپ دیده می‌شود.
روی هم رفته، بسیاری از شهاب‌های کم‌نور در یک آسمان روشن نادیده می‌مانند.
آلودگی نوری باعث شده بخش‌هایی از سیاره‌ی زمین که آسمان تاریک دارند روز به روز کوچک‌تر شوند، هرچند که به روش‌هایی ارزان می‌شود با این روند مبارزه کرد.

--------------------------------------------
تلگرام، توییتر و فیسبوک یک ستاره در هفت آسمان:

telegram.me/onestar_in_sevenskies
twitter.com/1star_7sky
facebook.com/1star7sky

واژه‌نامه:

meteor shower - Perseid Meteor Shower - meteor - Slovakia - Czech Republic - Milky Way Galaxy - radiant - constellation of Perseus - Light pollution - Earth

منبع: apod.nasa
برگردان: یک ستاره در هفت آسمان

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه