تیر درخشان شهاب و آسمان پرستاره

این تصویر در اندازه‌ی بزرگ‌تر
این شهاب برساوشی درخشان با سرعت ۶۰ کیلومتر بر ثانیه وارد جو زمین شده و با شکافتن سینه‌ی آسمان، این رد بلند را از خود بر زمینه‌ای از ستارگان کهکشان به جا گذاشته است.
عکس در روز ۱۲ اوت، از آسمانی تاریک در پرتغال گرفته شده و شهاب را که از راست به چپ پیش می رفته نشان می‌دهد.
رد رنگارنگ آن از نزدیک ستاره‌ی دنب (آلفا ماکیان) آغاز شده و نزدیک ستاره‌ی کرکس پرنده (آلفا عقاب) پایان گرفته است؛ دو ستاره از سه ستاره‌ای که مثلث تابستانی شمال را می‌سازند.
این شهاب برساوشی در یک دَم، از این دو ستاره که هر دو از درخشان‌ترین ستارگان آسمان زمینند درخشان‌تر شد.
رنگ سبزِ آغاز رد این شهاب رنگ معمول برای شهاب‌های درخشان بارش برساوشی است.
شهاب‌های برساوشی (سنگریزه‌های به جا مانده از دنباله‌دار دوره‌ای سویفت-تاتل) به اندازه‌ای سریعند که تا پیش از سوختن کامل و بخار شدن، با برانگیختن اتم‌های اکسیژن جو زمین در فرازای حدود ۱۰۰ کیلومتر، پرتوی سبز ویژه‌ی این اتم‌ها را پدید می‌آورند.

--------------------------------------------
تلگرام، توییتر و فیسبوک یک ستاره در هفت آسمان:

telegram.me/onestar_in_sevenskies
twitter.com/1star_7sky
facebook.com/1star7sky

واژه‌نامه:

Earth - perseid - meteor - Milky Way - Portugal - Deneb - alpha Cygni - Altair - alpha Aquilae - summer triangle - star - planet - comet - Swift-Tuttle - atom - oxygen - incandescent

منبع: apod.nasa
برگردان: یک ستاره در هفت آسمان

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه