دستاورد سه شب برساوشی

این تصویر در اندازه‌ی بزرگ‌تر
این تصویرِ آسمان شب از پیوند نماهایی درست شده که در سه شبِ بی‌مهتاب زیر آسمان پرستاره گرفته شده بودند.
این سه شب از ۱۱ تا ۱۳ اوت بودند، زمانی که سیاره‌ی زمین داشت با گذشتن از میانِ دنباله‌ی پر از سنگ و غبارِ به جا مانده از دنباله‌دارِ سویفت-تاتل، این آوارها را می‌روبید.
یکی از این نماها با نوردهی بلند و بدون ردگیریِ آسمان برای نشان دادنِ پیش‌زمینه و چندین نما با ردگیری آسمان برای ثبت ستارگان و شهاب‌های برساوشی گرفته شده‌اند، همگی هم در دهکده‌ی ماگیارِگرِش کشور مجارستان.
رد همه‌ی این شهاب‌ها بر زمینه‌ی پر از ستارگان دوردست به کانونِ این بارش سالانه در صورت فلکی برساوش، بالای افق این منطقه‌ی روستایی می‌رسد.
گفتن ندارد که مسیرِ همه‌ی این شهاب‌ها در حقیقت با یکدیگر همراستا است ولی به دلیل اثر چشم‌انداز (پرسپکتیو) چنین به نظر می‌رسد که گویی همگی در یک نقطه همگرا شده‌اند، همان گونه که دو خطِ همراستای راه‌آهن در دوردست به هم می‌رسند.

--------------------------------------------
تلگرام، توییتر و فیسبوک یک ستاره در هفت آسمان:

telegram.me/onestar_in_sevenskies
twitter.com/1star_7sky
facebook.com/1star7sky

واژه‌نامه:

 moon - planet - Earth - comet - Swift-Tuttle - Perseid shower - meteor - Magyaregres - Hungary - annual shower - radiant - constellation Perseus

منبع: apod.nasa
برگردان: یک ستاره در هفت آسمان

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه