بازی نور و سایه روی چهره مادر

تصویر بزرگ‌تر که دو چارچوبِ پیش و پس از این سه
را هم در بر  دارد دارد
این سه چارچوب سیاره‌ی مشتری، غول گازی فرمانروای سامانه‌ی خورشیدی را در ۱۵ اوت، از دیدِ تلسکوپی در سبو سیتی فیلیپین نشان می‌دهند.
در آن تاریخ، تلسکوپ‌ها می‌توانستند با زمان‌بندی خوب، اجراهای چشمگیر، گذرها و رویدادهای دوسویه را از ماه‌های گالیله‌ای مشتری ببینند.
در چارچوب بالایی، آیو دارد در سمت راست، در سایه‌ی مشتری پنهان می‌شود ولی سه ماهِ بزرگ دیگر هنوز در برابر قرص راه راه مشتری دیده می‌شوند.
اروپای رنگ روشن و گانیمدِ تیره‌تر هر دو در سمت چپ دیده می‌شوند، با سایه‌هایی که نور آفتاب از آنها بر قله‌ی ابرهای این غول گازی انداخته.
کالیستو زیرِ آنها ولی نزدیک لبه‌ی سمت راستِ سیاره است و دارد با آن دوتای دیگر یک گذرِ سه‌گانه از برابر چهره‌ی سیاره‌ی مادری انجام می‌دهد.
در چارچوب میانی هنوز سایه‌هایشان نزدیک مرکز قرص مشتری دیده می‌شود ولی گانیمد دیگر از جلوی اروپا گذشته و از چشم ما یک فروپوشانی (اختفا) پدید آورده است.
چارچوب پایینی یک نمای کمیاب از گذر ماه‌های مشتری را نشان می‌دهد که در آن، سایه‌ی گانیمد روی "خود" اروپا افتاده.
از دیدگاه سیاره‌ی زمین، چنین رویدادهای دوسویه‌ای که در آنها پدیده‌های فروپوشانی و گرفت میان ماه‌های گالیله‌ای رخ می‌دهد را می‌توان تقریبا هر شش سال، هنگامی که مشتری به نزدیکی هموگان (اعتدال فصلی) خود می‌رسد مشاهده کرد.

[سه ماه  پیش هم این را خوانده بودید: * فصل بازی سایه‌ها برای ماه‌های مشتری فرارسیده!
این هم نوشتاری از رویدادهای دوسویه‌ی شش سال پیش: * کاری مشترک از آیو و کالیستو]

--------------------------------------------

تلگرام، توییتر و فیسبوک یک ستاره در هفت آسمان:

telegram.me/onestar_in_sevenskies
twitter.com/1star_7sky
facebook.com/1star7sky

واژه‌نامه:

Solar System - gas giant - Jupiter - Cebu City - Phillipines -  planet - Earth - mutual event - Galilean moon - Io - Jovian - Europa - Ganymede - Callisto - occult - moons - eclipse - equinox

منبع: apod.nasa
برگردان: یک ستاره در هفت آسمان

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه