افتادن توپ بر اجرام منظومه خورشیدی


اگر ویدیو اینجا اجرا نشد می‌توانید آن را در تلگرام، فیسبوک و یا توییترِ یک ستاره در هفت آسمان ببینید
آیا یک توپ روی زمین، مشتری یا اورانوس سریع‌تر می‌افتد؟
این ویدیوی پویانمایی یک توپ را نشان می‌دهد که از فرازای یک کیلومتری بر سطحِ اجرامِ نام‌آشنای سامانه‌ی خورشیدی فرومی‌افتد- با فرض نبودنِ مقاومت هوا (نیروی پَسار).
نیروی گرانش بستگی به جرمِ جسمِ کِشنده دارد؛ هر چه جرم بیشتر باشد، چیزها را با نیروی بیشتری به سوی خود می‌کشد.
ولی نیروی گرانشی هم بستگی به فاصله از مرکز گرانش (گرانیگاه) دارد؛ فاصله‌های کوتاه‌تر باعث می‌شوند توپ سریع‌تر بیفتد.
اگر جرم و فاصله را با هم در نظر بگیریم با شگفتی می‌بینیم که اورانوس با داشتنِ جرمی ۱۴ برابر زمین، توپ را آهسته‌تر از زمین به سوی خود می‌کشد.
دلیلش اینست که اورانوس چگالی بسیار کمتری نسبت به زمین دارد و قله‌ی ابرهایش [سطحش] بسیار دورتر از مرکز جرمش است.
اگرچه توپ به هنگام پایین افتادن همواره بر سرعتش افزوده می‌شود، ولی اگر روی این توپ باشید این شتاب را حس نمی‌کنید زیرا در "سقوط آزاد" هستید.
در این ویدیو می‌بینیم که از سه سیاره‌ای که نام بردیم، توپ از زمین و اورانوس هم سریع‌تر بر روی مشتری می‌افتد.

--------------------------------------------
تلگرام، توییتر و فیسبوک یک ستاره در هفت آسمان:

telegram.me/onestar_in_sevenskies
twitter.com/1star_7sky
facebook.com/1star7sky

واژه‌نامه:

  Earth - Jupiter - Uranus - solar system - air resistance - gravity - gravitational force - center of gravity - center of mass - free-fall

منبع: apod.nasa
برگردان: یک ستاره در هفت آسمان

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه