خرطوم فیل و کاروان

این تصویر در اندازه‌ی بزرگ‌تر
سحابی خرطوم فیل در بالا و دوردست‌های صورت فلکی قیفاووس، همچون تصویری از یک برگه‌‌ی کتاب «داستان‌های پیدایش»* کهکشانی، در میان سحابی گسیلشی و خوشه‌ی ستاره‌ای جوانِ مجموعه‌ی آی‌سی ۱۳۹۶ پیچ و تاب خورده است. درازی این خرطوم فیل کیهانی که به نام "وی‌دی‌بی ۱۴۲" هم شناخته می‌شود و آن را در سمت چپ این چشم‌انداز کیهانی می‌بینیم بیش از ۲۰ سال نوری است.
هیچ ستاره‌ای در این نمای نزدیک پرجزییات تلسکوپی دیده نمی‌شود زیرا همگی با پردازش دیجیتالی زدوده شده‌اند. اینجا پشته‌های درخشانی را می‌بینیم که در اثر پرتوها و بادهای نیرومند ستارگان به پس رانده شده‌ و توده‌هایی از حباب‌های گاز و غبار سرد میان‌ستاره‌ای را در میان گرفته‌اند.
این ابرهای تاریک و پیچک شکل، مواد خام مناسب برای ستاره‌زایی را در بر داشته و اجرام پیش‌ستاره‌ای را در دل ابرهای تیره‌ی خود پنهان کرده‌اند.
مجموعه‌ی به نسبت کم‌نور آی‌سی ۱۳۹۶ در حدود ۳۰۰۰ سال نوری از ما فاصله داشته و منطقه‌ی گسترده‌، به پهنای نزدیک به ۵ درجه را در آسمان می‌پوشاند. ولی این چشم‌انداز بی‌ستاره میدانی به پهنای ۱ درجه از این ابرها را نشان می‌دهد، تقریبا هم‌ارز ۲ قرص کامل ماه.
گفتنی‌ست پیکره‌های تیره‌ی پایین و سمت راست چارچوب که گویی دارند رو به خرطوم فیل پیش می‌روند به نام "کاروان" شناخته می‌شوند.


--------------------------------------------

تلگرام، توییتر و فیسبوک یک ستاره در هفت آسمان:

telegram.me/onestar_in_sevenskies
twitter.com/1star_7sky
facebook.com/1star7sky

واژه‌نامه:

 Just So Story - Elephant's Trunk Nebula - star cluster - IC 1396 - constellation of Cepheus - vdB 142 - protostar - full moon - The Caravan

منبع: apod.nasa
برگردان: یک ستاره در هفت آسمان

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه