آجر آتشین در افق سانفرانسیسکو

نه، این یک سیاره‌ی بیگانه نیست، همین سانفرانسیکو در سیاره‌ی خودمانست. در روز ۲۱ سپتامبر، میلا زینکووا از منطقه‌ی خلیج نگاهی به اقیانوس آرام انداخت و چیزی آن-جهانی دید: یک خورشید مستطیلی.

زینکووا می‌گوید: «من در این سال‌ها از دیدنِ سراب‌های غروب بسیاری لذت برده‌ام، ولی این یکی نمونه‌ی ویژه‌ای بود.»

این آجر آتشین چند دقیقه پس از آن که خورشید واقعی غروب کرده بود پدیدار شد. این نشان می‌داد که پیوندی با یک گونه سراب به نام"نووایا زملیا" دارد. این پدیده به طور معمول نزدیک قطب‌ها دیده می‌شود، جایی که وارونگی‌های دماییِ شید می‌توانند پرتوهای خورشید را به گردِ خمیدگی (افق) زمین کانال‌بندی کرده و در راستای این خمیدگی شیاربندی کنند.

در سراب نووایا زملیا، خورشید نمایی مستطیلی پیدا کرده و به هنگام طلوع، چند دقیقه زودتر از خورشید واقعی سر می‌زند و به هنگام غروب هم چند دقیقه پس از غروب خورشید واقعی پایین می‌رود.

بر پایه‌ی این تصویر، گویا چنین پدیده‌ای در کالیفرنیا هم می‌تواند رخ دهد.

*یک ستاره در هفت آسمان: گفتنی‌ست نوایا زملیا نام جزیره‌گان یا مجمع‌الجزایری در شمال روسیه، در اقیانوس یخ‌بسته‌ی شمالی است که نخستین بار در سال ۱۵۹۷ میلادی این گونه سراب در آن ثبت شد.


----------------------------------------------------------------

تلگرام، توییتر و فیسبوک یک ستاره در هفت آسمان:

telegram.me/onestar_in_sevenskies
twitter.com/1star_7sky
facebook.com/1star7sky

واژه‌نامه:

planet - San Francisco - Mila Zinkova - Pacific Ocean - Bay Area - rectangular - sun - mirage - Novaya Zemlya - pole - inversion - California

برگردان: یک ستاره در هفت آسمان

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه